Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Zasady ustalania wielkości | Przed czynnikami atmosferycznymi i wodą | Przed czynnikami biologicznymi | Przed czynnikami chemicznymi | Przed czynnikami mechanicznymi | Przed czynnikami termicznymi | Przed promieniowaniem elektromagnetycznym | Przed porażeniem prądem | Przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem


Odzież ochronna

Do odzieży ochronnej zalicza się odzież,  która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i chroni pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami.

Do odzieży ochronnej nie zalicza się odzieży przeznaczonej do wykonywania prac, przy których występuje tylko intensywne brudzenie substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia, działają czynniki powodujące przyśpieszone niszczenie odzieży lub wymagana jest specjalna czystość wytwarzanego produktu. Ten rodzaj odzieży zaliczany jest do odzieży roboczej, która nie podlega obowiązkowej certyfikacji.

Odzież ochronną można podzielić w zależności od:
  • czynników szkodliwych, przed którymi chroni,
  • zapewnianego przez nią obszaru chronionego.

Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież można podzielić na:

Drugim kryterium podziału jest zapewniany przez odzież zakres ochrony:
  • odzież chroniąca tułów, np. płaszcze, peleryny, kurtki, kombinezony, fartuchy, fartuchy przednie, bluzy, ubrania, spodnie, kamizelki,
  • ochraniacze części tułowia, np. ochraniacze barku, ochraniacze klatki piersiowej, ochraniacze brzucha, ochraniacze pośladków, ochraniacze przedramienia,
  • nakrycia głowy, np. kaptury, kapelusze, czapki, berety.

Odzież ochronna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby jej użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami.

Właściwości ochronne i użytkowe odzieży są zdeterminowane przede wszystkim przez właściwości materiałów, z których ją wykonano.
Właściwości użytkowe określają przydatność odzieży do prac w danych warunkach z punktu widzenia jej trwałości, właściwości higienicznych, wygody użytkowania.

Odzież ochronna powinna być prawidłowo dobrana do wymiarów ciała użytkownika dzięki odpowiedniemu systemowi wielkości uwzględniającemu wzrost, obwód klatki piersiowej i obwód pasa użytkownika.


Wielkości odzieży ochronnej

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93