Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Rękawice chroniące przed czynnikami biologicznymi | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi | Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi | Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi | Rękawice elektroizolacyjne | Rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem | Rękawice przeznaczone do stosowania w obecności wirujących elementów maszyn

Rękawice ochronne przeznaczone do stosowania w obecności wirujących elementów maszyn

   Rękawice nie zapewniają ochrony przed wciągnięciem w wirujące elementy maszyn, zmniejszają one jedynie zagrożenie tym czynnikiem, przez uniemożliwienie pochwycenia materiału rękawicy przez maszynę.

   W przypadku występowania zagrożenia wciągnięciem w wirujące elementy maszyn należy stosować rękawice ochronne, które dopasowane są do ręki i ściśle do niej przylegają. Jednocześnie, rękawice nie mogą posiadać żadnych odstających elementów (w tym również metek).
   Rękawice tego typu powinny przede wszystkim zapewniać ochronę przed czynnikami mechanicznymi i/lub chemicznymi odpowiednio do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
   Zmniejszenie zagrożenia wciągnięciem w wirujące elementy maszyn jest jedynie dodatkową cechą rękawicy, wynikającą z jej konstrukcji. Dodatkowo rękawice te powinny zapewniać dobry chwyt i czucie w palcach.

W przypadku występowania zagrożenia wciągnięciem w wirujące elementy maszyn należy stosować następujące typy rękawic ochronnych:
  • rękawice pięciopalcowe, dziane ze ściągaczem,
  • rękawice o skróconych palcach,
  • rękawice biologiczne.

Dobór odpowiedniego rodzaju rękawic powinien być uzależniony od rodzaju wykonywanych czynności oraz od wymaganego stopnia ochrony, jaki ma zapewnić rękawica. Postępowanie przy doborze rękawic powinno być oparte na podobnych zasadach jak w przypadku doboru rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi.

   W przypadku narażenia rąk pracownika na działanie szkodliwych czynników chemicznych zalecane jest stosowanie rękawic biologicznych (kremy, żele, maści, pasty ochronne).

Rękawice biologiczne stanowiące środki osłaniające skórę dzielą się na:
  • hydrofobowe (nie chłoną wody) - chroniące przed wodą i wodnymi roztworami soli, kwasów i zasad,
  • hydrofilowe (chłonące wodę) - chroniące przed rozpuszczalnikami organicznymi: benzyną, naftą, olejem napędowym, farbami, lakierami, smarami.

Rysunek. Rękawice pięciopalcowe dziane, które mogą być stosowane do prac, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko wciągnięcia w wirujące elementy maszyn

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93