Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Rękawice chroniące przed czynnikami biologicznymi | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi | Rękawice chroniące przed czynnikami mechanicznymi | Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi | Rękawice elektroizolacyjne | Rękawice przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem | Rękawice przeznaczone do stosowania w obecności wirujących elementów maszyn

Rękawice chroniące przed czynnikami termicznymi

Do tej grupy rękawic ochronnych zalicza się:

Do rękawic chroniących przed gorącymi czynnikami termicznymi można zaliczyć wszystkie rękawice, które chronią ręce pracownika przed  gorącem i/lub ogniem występującymi na stanowisku pracy w jednej lub kilku postaciach tj.:
  • otwartego płomienia,
  • kontaktu z gorącym przedmiotem,
  • ciepła konwekcyjnego,
  • promieniowania cieplnego,
  • drobnych rozprysków stopionych metali (np. w procesie spawania)
  • dużych ilości płynnego metalu (np. w hutnictwie metali).

Wybierając rękawice odpowiednie dla danego stanowiska pracy należy kierować się:
  • rodzajem zagrożeń występujących na tym stanowisku (wybór rękawic wykonanych z odpowiedniego materiału),
  • intensywnością danego czynnika szkodliwego (wybór rękawic o danym poziomie skuteczności),
  • rodzajem wykonywanej pracy (wybór ochron rąk o odpowiedniej konstrukcji - dłonice, rękawice jednopalcowe, rękawice pięciopalcowe, rękawice z mankietem długim lub krótkim).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93