Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Przed czynnikami chemicznymi | Wskazówki dotyczące doboru dla czynników chemicznych | Przed czynnikami biologicznymi | Przed czynnikami mechanicznymi | Wskazówki dotyczące doboru dla czynników mechanicznych | Przed czynnikami termicznymi | Przed promieniowaniem optycznym | Przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym | Przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem optycznym

   Ze względu na specyficzne zagrożenia wywoływane przez technologiczne źródła promieniowania optycznego występujące na stanowiskach pracy, takie jak: promieniowanie podczerwone, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie spawalnicze oraz promieniowanie laserowe, sprzęt ochrony oczu i twarzy można podzielić na:

Dodatkowo można wyróżnić okulary chroniące przed olśnieniem słonecznym (tzw. okulary przeciwsłoneczne).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93