Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Przed czynnikami chemicznymi | Wskazówki dotyczące doboru dla czynników chemicznych | Przed czynnikami biologicznymi | Przed czynnikami mechanicznymi | Wskazówki dotyczące doboru dla czynników mechanicznych | Przed czynnikami termicznymi | Przed promieniowaniem optycznym | Przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym | Przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem

Wskazówki dotyczące doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy

Do ochrony przed substancjami chemicznymi stosowane są gogle oraz osłony twarzy. Sposób funkcjonowania tego sprzętu polega na niedopuszczeniu do kontaktu substancji szkodliwej z oczami lub skórą twarzy użytkownika. Kryterium określającym konieczność stosowania sprzętu ochrony oczu i twarzy jest narażenie oczu lub twarzy na działanie substancji szkodliwych. W przypadku stwierdzenia działania toksycznego, drażniącego, wywołującego uczulenia lub oparzenia na skórę należy stosować osłony twarzy lub odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.
Gdy substancja szkodliwa działa drażniąco na oczy lub powoduje ryzyko poważnego ich uszkodzenia należy stosować szczelne gogle lub odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego.
Materiały, z których wykonywany jest sprzęt ochrony oczu i twarzy są odporne na większość substancji chemicznych. Z tego powodu podczas doboru nie ma potrzeby uwzględniania ich odporności chemicznej.

Dobór sprzętu ochrony oczu i twarzy uzależniony jest od formy występowania substancji szkodliwej (patrz tabela).

Osłony twarzy można stosować jedynie w przypadku narażenie oczu i twarzy na rozbryzgi cieczy (przypadkowy strumień cieczy powstający np. podczas przelewania ciekłych substancji chemicznych.

Gogle chroniące przed grubymi pyłami należy stosować jeżeli substancja występuje w postaci pyłu o średnicy ziaren większej niż 5 µm. Ponieważ gogle tego typu często są wyposażone w system wentylacji, nie są zalecane do stosowania przed substancjami o działaniu drażniącym na oczy lub stwarzających ryzyko poważnego uszkodzenia oczu (szczególnie przy stężeniach przekraczających wartości NDS). W takich przypadkach zalecane jest stosowanie szczelnych gogli chroniących przed drobnymi pyłami i gazami lub odpowiednich części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego.

Gogle chroniące przed gazami i drobnymi pyłami należy stosować jeżeli substancja szkodliwa występuje w postaci gazu lub pyłu o średnicy ziaren mniejszej niż 5 µm. W przypadku dużych stężeń substancji o działaniu drażniącym na oczy lub stwarzających ryzyko poważnego uszkodzenia oczu wskazane jest stosowanie osłon twarzy ze sprzętem ze wspomaganiem lub wymuszonym przepływem powietrza, skompletowanych z odpowiednimi elementami oczyszczającymi.

Gogle chroniące przed kroplami cieczy należy stosować jeżeli substancja chemiczna występuje w postaci kropel cieczy (ale nie mgły). Podobnie jak w przypadku pyłów jeżeli substancja działa drażniąco na oczy lub stwarza ryzyko poważnego uszkodzenia oczu lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego sprzętu ochrony układu oddechowego (np. w postaci maski).


Obszar stosowania gogli ochronnych i osłon twarzy, chroniących przed czynnikami chemicznymi i pyłami

Sprzęt ochrony oczu i twarzy
Rodzaj zagrożeniagogleosłony twarzy

Rozbryzgi cieczy

-

+a)

Krople cieczy

+

-

Grube cząstki pyłu

+

-

Gaz i drobne cząstki pyłu

+

-

a)"+" oznacza, że dla danego zagrożenia należy stosować gogle lub osłony twarzy.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP