Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony oczu i twarzy | Zasady doboru ochron spawalniczych | Sprzęt stosowany podczas spawania gazowego, lutospawania oraz cięcia tlenem | Sprzęt stosowany podczas spawania łukiem elektrycznym lub elektrożłobieniu, cięciu tlenem lub strumieniem plazmy | Automatyczne filtry spawalnicze

Automatyczne filtry spawalnicze

Automatyczne filtry spawalnicze charakteryzują się stałym lub w przeważającej większości zmiennym stopniem ochrony przeważnie od 9 do 13, samoczynnie przyciemniając pole widzenia w momencie np. zajarzenia łuku elektrycznego lub plazmowego, a po zaniku łuku (w tempie stygnięcia spoiny) samoczynnie rozjaśniając pole widzenia.

Montowane są one wyłącznie w przyłbicach spawalniczych.

Automatyczne filtry spawalnicze składają się z ekranu ciekłokrystalicznego, ogniw słonecznych, oprawy wykonanej z tworzywa sztucznego, modułu elektronicznego, detektorów reagujących na zajarzenie łuku spawalniczego. Automatyczne filtry wyposażone są w dwie szybki: zewnętrzną i wewnętrzną, ochraniające ekran ciekłokrystaliczny. Zewnętrzna strona ekranu ciekłokrystalicznego wyposażona jest w filtr interferencyjny, odbijający promieniowanie podczerwone oraz nadfioletowe. Za włączanie ekranu ciekłokrystalicznego odpowiedzialne są detektory, wykrywające promieniowanie łuku spawalniczego. Zasilanie ekranów ciekłokrystalicznych oraz elektronicznych modułów filtrów zapewniają ogniwa słoneczne (w ciągu kilku lat) lub baterie (patrz rysunek). Włączenie filtrów następuje automatycznie po zajarzeniu łuku spawalniczego.
Rysunek . Automatyczny filtr spawalniczy

Automatyczne filtry spawalnicze charakteryzują się samoczynnym przełączaniem stopnia ochrony (stopnia zaciemnienia) z niższej wartości (w stanie jasnym) do wyższej wartości (w stanie ciemnym) wówczas, gdy zapali się łuk spawalniczy. Dzielą się one na filtry, które dla stanu ciemnego umożliwiają:

  • automatyczną lub ręczną regulację ciemnego stopnia ochrony, przeważnie od 9 do 13,
  • przełączenie filtru na jeden ciemny stopień ochrony, np. na 10 stopień.

Wszystkie automatyczne filtry spawalnicze charakteryzują się przed zadziałaniem - w stanie jasnym - stopniem ochrony 3, 4 lub 5.

Podstawowymi parametrami użytkowania, decydującymi o jakości zastosowanego w przyłbicy automatycznego filtru spawalniczego, są:
  • czas przełączania (czas zaciemniania), to jest czas włączenia zaciemnienia ekranu filtru od chwili zajarzenia łuku spawalniczego. Czas ten wynosi w najnowszych rozwiązaniach filtrów poniżej 0,5 ms, a nawet 0,1 ms. W większości filtrów jest na poziomie około 0,2 ms;
  • płynna regulacja czasu wyłączania filtru (po zaniku łuku) w zakresie od 0,1 s do 1 s;
  • możliwość automatycznej lub ręcznej regulacji ciemnego stopnia ochrony (dla stanu ciemnego filtru) lub jej brak. Zakres regulacji powinien być nie większy niż pięć stopni ochrony;
  • minimalne wymiary obszaru przeziernego filtru po zamontowaniu w przyłbicy, które powinny wynosić 90 mm x 35 mm;
  • informacja o temperaturze użytkowania filtru, np.: "nie używać w temperaturze poniżej 10°C".
    Temperatury użytkowania automatycznych filtrów spawalniczych są ograniczone w zakresie niskich temperatur do (-5 ±2) °C, a w zakresie wysokich temperatur - do (55 ±2) °C. Oznacza to w praktyce, że nie można stosować automatycznych filtrów spawalniczych poniżej -5 °C lub poniżej +10 °C (jeżeli filtr nie spełnia wymagań dla temperatury -5 °C) oraz przy długotrwałym spawaniu w lecie albo w gorących pomieszczeniach zamkniętych, dla których nastąpi przegrzanie filtru.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP