Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony oczu i twarzy | Zasady doboru ochron spawalniczych | Sprzęt stosowany podczas spawania gazowego, lutospawania oraz cięcia tlenem | Sprzęt stosowany podczas spawania łukiem elektrycznym lub elektrożłobieniu, cięciu tlenem lub strumieniem plazmy | Automatyczne filtry spawalnicze

Zasady doboru filtrów spawalniczych

   Prawidłowy dobór filtrów spawalniczych, stosowanych w ochronach oczu i twarzy jest podstawowym warunkiem osiągnięcia skutecznej ochrony pracownika. Przy doborze odpowiedniego stopnia ochrony filtru  należy uwzględnić rodzaj techniki spawania (elektryczne lub gazowe) oraz typ procesu spawania.  

Spawanie łukiem elektrycznym, mikroplazmowe, elektrożłobienie, cięcie strumieniem plazmy

Przy doborze odpowiedniego stopnia ochrony filtru  należy uwzględnić rodzaj procesu spawania oraz natężenie prądu stosowanego podczas tego spawania (patrz tabela 1).

Tabela 1 Dobór filtrów do spawania łukiem elektrycznym i spawania mikroplazmowego oraz elektrożłobienia i cięcia strumieniem plazmy przy użyciu łuku
Lp.  Proces spawania  Natężenie prądu [A] - stopień ochrony filtra

1

Elektrody otulone (20-40)1) - 92); (40-80) - 10; (80-175) - 11; (175-300) - 12; (300-500) - 13; (>500) - 14

2

MIG metali ciężkich (80-100) - 10; (100-175) - 11; (175-300) - 12; (300-500) - 13; >500 - 14

3

MIG stopów lekkich (80-100) - 10; (100-175) - 11; (175-250) - 12; (250-350) - 13; (350-500) - 14 9>500) - 15

4

TIG wszystkich metali i stopów (2-20) - 9; (20-40) - 10; (40-100) - 11; (100-175) - 12; (175-250) - 13; (250-400) - 14

5

MAG (40-80) - 10; (80-125) - 11; (125-175) - 12; (175-300) - 13; (300-450) - 14; (>450) - 16

6

Żłobienie elektropowietrzne (125-175) - 10; (175-225) - 11; (225-275) - 12; (275-350) - 13; (350-450) - 14; >450 - 15

7

Cięcie strumieniem plazmy (60-150) - 11; (150-250) - 12; (250-400) - 13

8

Spawanie mikroplazmowe (0,1-0,4) - 3; (0,4-0,6) - 4; (0,6-1) - 5; (1-2,5) - 6; (2,5-5) - 7; (5-10) - 8; (10-15) - 9; (15-30) - 10; (30-60) - 11; (60-125) - 12; (125-225) - 13; (225-450) - 14; (>450) - 15

Użyto następujących skrótów:
  • Symbol MIG odpowiada spawaniu elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego.
  • Symbol MAG odpowiada spawaniu elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego chemicznie.
  • Symbol TIG odpowiada spawaniu elektroda wolframową w osłonie gazu obojętnego.
  • Żłobienie elektropowietrzne odpowiada użyciu elektrody węglowej i sprężonego strumienia powietrza stosowanego do wydmuchiwania stopionego metalu

1)Natężenie prądu (w amperach).
2)Stopień ochrony filtru.

W zależności od warunków stosowania może być użyte kolejne większe lub kolejne mniejsze oznaczenie filtra.
  • Jeśli stosowanie filtrów wybranych na podstawie programu daje uczucie niewygody, zaleca się sprawdzenie środowiska pracy i wzroku operatora.
  • Stosowanie filtrów o zbyt wysokich oznaczeniach może być szkodliwe, ponieważ zmusza operatora do zbytniego przybliżenia się do źródła promieniowania i wdychania szkodliwych dymów.
  • Do ochrony pomocników spawaczy powinny być stosowane filtry o oznaczeniach od 1.2 do 4. Jeżeli poziom ryzyka tego wymaga można stosować filtry o oznaczeniach odpowiedni wyższych. Jeżeli pomocnik spawacza jest w tej samej odległości od łuku co spawacz, obaj powinni stosować filtry o tym samym oznaczeniu.

Spawanie gazowe, lutospawanie oraz cięcie tlenem.

Dobór filtrów spawalniczych dokonywany jest w zależności od rodzaju techniki spawalniczej oraz strumienia objętości acetylenu (spawanie gazowe) lub tlenu (cięcie tlenem). Zalecenia dotyczące doboru filtrów do spawania gazowego oraz cięcia tlenem podano w tabelach 2 i 3.

Tabela 2  Dobór filtrów do spawania gazowego, lutospawania i cięcia strumieniem plazmy przy użyciu acetylenu

Stosowany stopień ochrony filtru1) przy spawaniu gazowym i lutospawaniu
Czynność

q <= 70

70 < q <= 200

200 < q <= 800

q > 800

Spawanie i lutospawanie metali ciężkich2)

4

5

6

7

Spawanie przy użyciu emitujących topników (szczególnie stopów metali lekkich)

4a

5a

6a

7a

q = strumień objętości acetylenu, w litrach na godzinę
1)W zależności od warunków stosowania może być użyte kolejne większe lub kolejne mniejsze stopnie ochrony.
2)Określenie "metale ciężkie" stosuje się do stali, miedzi i jej stopów itp.

Tabela 3 Dobór filtrów do cięcia tlenem

Stosowany stopień ochrony filtru1) przy cięciu tlenem
Czynność

900 <q <= 2000

2000 <q <= 4000

4000 <q <= 8000

Cięcie tlenem

5

6

7

q = strumień objętości tlenu, w litrach na godzinę
1)W zależności od warunków stosowania może być użyte kolejne większe lub kolejne mniejsze stopnie ochrony.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP