Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Promieniowanie nadfioletowe | Promieniowanie podczerwone | Promieniowanie powstające podczas spawania | Promieniowanie laserowe

Promieniowanie optyczne - Informacje ogólne

Promieniowanie optyczne jest to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal w zakresie od 100 nm do 1 mm. Promieniowanie optyczne dzieli się na:
  • promieniowanie nadfioletowe;
  • promieniowanie widzialne (światło)
  • promieniowanie podczerwone.

W  tabeli  1  zostały przedstawione przedziały długości fal promieniowania optycznego.

Tabela 1. Podział promieniowania optycznego
Rodzaj promieniowaniaOznaczeniePrzedział długości fal
Promieniowanie nadfioletowe

UV-C
UV-B
UV-A

100 nm - 280 nm
280 nm - 315 nm
315 nm - 400 nm

Promieniowanie widzialne (światło)

VIS

380 nm - 780 nm

Promieniowanie podczerwone

IR-A
IR-B
IR-C

780 nm - 1400 nm
1400 nm - 3 µm
3 µm - 1 mm

Technologiczne źródła promieniowania optycznego, takie jak np.: lampy ksenonowe, lampy fluorescencyjne, żarówki halogenowe o dużej mocy, łuk elektryczny otwarty wykorzystywany przy spawaniu, promieniowanie laserowe itp. mogą być przyczyną wielu poważnych zagrożeń. Niebezpieczny jest również nadmiar naturalnego promieniowania słonecznego. Fizyczne, chemiczne lub biologiczne zmiany wywołane oddziaływaniem promieniowania optycznego na materię określa się jako skutek promieniowania optycznego. Rodzaj skutku promieniowania optycznego zależy od składu widmowego promieniowania. Poglądowo skutki nadmiernej ekspozycji promieniowania optycznego, oraz głębokość wnikania promieniowania w skórę przedstawiono na rysunku 1.


Rysunek 1 Skutki nadmiernej ekspozycji promieniowania optycznego, oraz głębokość wnikania promieniowania w skórę

W odniesieniu do metod doboru środków ochrony indywidualnej oraz naturalnych i technologicznych źródeł promieniowania optycznego występujące na stanowiskach pracy, w tej grupie czynników niebezpiecznych wyróżniono następujące typy promieniowania:

Do ochrony przed szkodliwym oddziaływanie promieniowania optycznego stosowany jest sprzęt ochrony oczu i twarzy.


Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem optycznym

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP