Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Sprzęt ochrony oczu i twarzy | Zasady doboru ochron spawalniczych | Sprzęt stosowany podczas spawania gazowego, lutospawania oraz cięcia tlenem | Sprzęt stosowany podczas spawania łukiem elektrycznym lub elektrożłobieniu, cięciu tlenem lub strumieniem plazmy | Automatyczne filtry spawalnicze

Sprzęt ochrony oczu i twarzy stosowany podczas spawania gazowego, lutospawania oraz cięcia tlenem

   Przy spawaniu gazowym i lutospawaniu stosuje się przede wszystkim gogle spawalnicze (przeważnie z odchylanymi filtrami). W niektórych przypadkach stosowane są również okulary lub przyłbice spawalnicze.

Konstrukcja spawalniczych ochron oczu i twarzy

   Gogle spawalnicze, szczelnie przylegające na obwodzie do twarzy spawacza lub jego pomocnika, dobrze osłaniają oczy i obszar oczny ze wszystkich stron. Gogle produkowane są w dwóch wariantach:  

  • z ramką odchylną, wyposażona w filtry spawalnicze;
  • bez ramki odchylnej (filtry zamocowane są bezpośrednio w oprawie gogli.

Oprawy gogli mogą być wykonane  z tworzywa sztucznego lub metalu. Większość gogli spawalniczych wyposażona jest w okrągłe filtry spawalnicze o średnicy 50 mm. Niektóre typy gogli (zwłaszcza gogle odchylne) wyposażone są dodatkowo w  wewnętrzne szybki ochronne. Zadaniem tych szybek jest ochrona oczu i twarzy przed odpryskami ciał stałych, powstajacymi podczas szlifowania lub czyszczenia spoin.  Gogle utrzymywane są na głowie użytkownika za pomocą elastycznej taśmy tekstylno gumowej. Niektóre modele gogli mogą być wyposażone w system wentylacji, zapobiegajacy zaparowywaniu szybek i filtrów.  Na rysunku 1 przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych gogli spawalniczych.
Rysunek 1. Gogle spawalnicze odchylne

Obszar stosowania gogli spawalniczych
Gogle stosuje się przede wszystkim do spawalnia gazowego i lutospawania. Nie nadają się one do stosowania podczas spawania łukiem elektrycznym, spawania mikroplazmowego oraz elektrożłobienia i cięcia strumieniem plazmy, ze względu na potrzebę osłaniania całej twarzy przed intensywnym promieniowaniem nadfioletowym, widzialnym i podczerwonym.

Okulary spawalnicze składają się z: oprawy, filtrów spawalniczych, osłonek bocznych oraz zauszników.  Okulary spawalnicze utrzymywane są na głowie użytkownika za pomocą zauszników. Niektóre modele okularów wyposażone są w zauszniki o regulowanej długości. Okulary podobnie jak gogle mogą być produkowane w dwóch wariantach: z ramką odchylną lub bez niej.

Obszar stosowania okularów spawalniczych
Okulary spawalnicze stosowane są głównie przy lutowaniu twardym (luty miedziane, mosiężne, srebrne).

Przyłbice spawalnicze do spawania gazowego  składają się z korpusu, ramki i obsady filtrów. Mocowane są one  na głowie użytkownika za pomocą nagłowia lub mocowane są hełmie ochronnym (patrz rysunek 2). Chronią one oczy i całą twarzy spawacza. Wykorzystywane są głównie w procesach technologicznych wymagających długotrwałego, intensywnego (o dużym natężeniu przepływu gazu) spawania.
Rysunek 2 Przyłbica spawalnicza do spawania gazowego

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP