Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Budownictwo | Gazownictwo | Gospodarka morska i śródlądowa | Górnictwo | Hutnictwo | Kultura i oświata | Obsługa maszyn | Obróbka metali | Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna | Przedsiębiorstwa komunalne | Przemysł chemiczny | Przemysł spożywczy i gastronomiczny | Przemysł drzewny i papierniczy | Służba zdrowia | Rolnictwo | Służby mundurowe i specjalne | Transport drogowy | Inne


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz.U. 2011 nr 75 poz. 401
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1993 nr 50 poz. 229
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
  Dz. U. 1970 nr 12 poz. 113
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 28 kwietnia 1970 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

 • Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1240
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1982 nr 29 poz. 205
  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 września 1982 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach artystycznych
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk.

 • Dz.U. 2009 nr 110 poz. 915
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
    ze zm.
    - 2010 nr 187 poz. 1253
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego, wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia


 • Dz.U. 2007 nr 188 poz. 1347
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
    ze zm.
    - Dz.U. 2007 nr 208 poz. 1506
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

    - Dz. U. 2008 nr 90 poz. 551
  Rozporządzenie z dnia 9 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

    - Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


 • Dz.U. 2007 nr 163 poz. 1155
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2007 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 94 poz. 598
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach


 • Dz.U. 2007 nr 128 poz. 897
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1998 nr 37 poz. 209
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych (uchylone od dnia 2007-08-02)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach

 • Dz.U. 2007 nr 76 poz. 505
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej
    ze zm.
    - Dz.U. 2008 nr 51 poz. 295
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej

    - Dz.U. 2008 nr 120 poz. 775
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej


 • Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    ze zm.
    - Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1130
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

    - Dz.U. 2010 nr 215 poz. 1408
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

    - Dz.U. 2011 nr 161 poz. 968
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP