Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Budownictwo | Gazownictwo | Gospodarka morska i śródlądowa | Górnictwo | Hutnictwo | Kultura i oświata | Obsługa maszyn | Obróbka metali | Promieniotwórczość i ochrona radiologiczna | Przedsiębiorstwa komunalne | Przemysł chemiczny | Przemysł spożywczy i gastronomiczny | Przemysł drzewny i papierniczy | Służba zdrowia | Rolnictwo | Służby mundurowe i specjalne | Transport drogowy | Inne


Informacje o poniższych dokumentach są dostępne na stronach Sejmu RP

 • Dz.U. 2010 nr 142 poz. 951
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 2003 nr 65 poz. 601
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
  Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1202
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutach żelaza.
  (Data uchylenia: 2010-11-10
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w hutnictwie żelaza i stali.

 • Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934
  Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

  Dz. U. 1999 nr 13 poz. 121
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
  Dz. U. 1998 nr 15 poz. 69
  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną

 • Dz. U. 2002 nr 24 poz. 248
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła

 • Dz. U. 2000 nr 15 poz. 189
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i przetwarzaniu miedzi

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 37
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali

 • Dz. U. 2000 nr 3 poz. 36
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Wyszukiwarka przepisów

Wyszukiwarka przepisów

Przepisy BHP