Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informator | Kryteria uznawanie kompetencji | Cennik opłat | Umowa | Nadzór | Odwołania | Przerwanie | Wykaz jednostek | Przedłużenie

Zasady uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
Warszawa, marzec 2012 r.

 • Przedstawiciel ubiegającej się o uznanie kompetencji jednostki edukacyjnej powinien:
  • zgłosić się do OCOiSZ, gdzie uzyska informację o trybie, zasadach i kryteriach uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych oraz informacje o dokumentach wymaganych przy składaniu wniosku, opłatach i wzajemnych zobowiązaniach stron - informacje można uzyskać telefonicznie: /22/ 623 46 84 i /22/ 623 46 45 lub pocztą elektroniczną: ockp@ciop.pl, fax /22/ 623 36 93, adres: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
  • złożyć wypełniony wniosek (*.doc, *.pdf) w OCOiSZ wraz z poświadczoną kopią aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny jednostki edukacyjnej oraz kartę informacyjną o jednostce edukacyjnej (*.doc, *.pdf),
  • równolegle ze złożeniem wymienionego wyżej wniosku wnieść opłatę wstępną w wysokości określonej w cenniku opłat związanych z uznawaniem kompetencji jednostek edukacyjnych.
 • W przypadku pozytywnej decyzji OCOiSZ jednostka edukacyjna ubiegająca się o uznanie kompetencji zawiera umowę z CIOP określającą wymagania dotyczące stosowania certyfikatu uznania kompetencji oraz sprawowania przez CIOP nadzoru nad jego używaniem.
 • Od decyzji o nie uznaniu kompetencji jednostka edukacyjna ma prawo odwołania się.
 • Przerwanie procesu uznawania kompetencji może nastąpić na każdym etapie.
 • Wykaz jednostek edukacyjnych o uznanych kompetencjach jest raz w roku publikowany w miesięczniku "Bezpieczeństwo Pracy" i na stronach internetowych CIOP.
 • Ważność uznania kompetencji dla jednostki edukacyjnej jest odnawiana co 3 lata..

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP