Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi


Psychologia i socjologia pracy - Nowości wydawnicze

Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych
- Anna Łuczak, Adam TarnowskiPublikacja jest poświęcona charakterystyce psychometrycznej wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, stosowanych w orzecznictwie psychologicznym do oceny predyspozycji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do prowadzenia pojazdów. W opisach 6 testów psychologicznych (Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test Couvego, Test krzyżowy, Test czasu reakcji prostej i Test czasu reakcji złożonej) uwzględniono informacje o procedurze badania oraz instrukcję dla osoby przeprowadzającej badanie i dla osoby badanej, a także, przypadku testów aparaturowych, typ urządzenia do przeprowadzania badań. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do psychologów prowadzących psychologiczne badania kierowców. Opracowanie może być sprzedane wyłącznie psychologom po dostarczeniu skanu dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 86
ISBN: 978-83-7373-107-3
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

STRES PRACOWNIKÓW STARSZYCH I JEGO OGRANICZANIE
- M. Widerszal-BazylW publikacji przedstawiono psychospołeczne właściwości pracy, które mogą być źródłem stresu pracowników starszych, m.in. kontrolę w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracę i warunki, w jakich ona przebiega, wsparcie społeczne, wymagania w pracy, niepewność pracy i konflikt praca–rodzina. Omówiono także rodzaje technik ograniczania stresu, koncentrując się na modelowaniu psychospołecznych i organizacyjnych aspektów środowiska pracy, tj. zmianie postaw ogółu pracowników wobec pracowników starszych, przyjmowaniu do pracy, dostosowywaniu wymagań do możliwości osób starszych, zapewnieniu im większej swobody w doborze metod i organizacji czasu pracy, szkoleniu starszych pracowników i szkoleniu kadry kierowniczej w zakresie „zarządzania wiekiem” oraz promocji zdrowia.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 32
ISBN: 978-83-7373-029-8
Rok wydania: 2007
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH: Czas reakcji z wyborem, Tablice liczbowe, Skala jawnego niepokoju
- A. Łuczak, A. SobolewskiTesty komputerowe, stanowiące nową generację narzędzi psychodiagnostycznych, są szczególnie przydatne w poradnictwie i doborze zawodowym, w których istnieje stała konieczność przeprowadzania w krótkim czasie badań psychologicznych dużych grup osób. Podręcznik zawiera informacje na temat komputerowych wersji testów psychologicznych, proponowanych do stosowania w procesie doboru osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Podręcznik jest pierwszym tego typu opracowaniem, gdyż uwzględnione w nim testy nie miały dotąd określonych właściwości psychometrycznych.

Format: 17 x 24 cm - B5
Stron: 77
ISBN: 83-88703-80-3
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

METODY ERGONOMICZNEJ ANALIZY I OCENY OBCIĄŻENIA PRACĄ
- M. Konarska, M. Widerszal-BazylW poradniku przedstawiono metody analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami uciążliwymi w pracy, których skutkiem są obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i stres. Zawiera krótkie listy kontrolne, pozwalające rozwiązać problem, oraz tabele i rysunki, za pomocą których można oszacować stopień uciążliwości danego czynnika. Metody eksperckie, wymagające aparatury i specjalistycznej wiedzy, zostały omówione skrótowo, z odesłaniem do literatury fachowej. Poradnik adresowany do wszystkich osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego oraz optymalizacją warunków pracy w zakresie czynników uciążliwych.

Stron: 70
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych
- A. Łuczak, A. TarnowskiPublikacja jest poświęcona charakterystyce psychometrycznej wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, stosowanych w orzecznictwie psychologicznym do oceny predyspozycji wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do prowadzenia pojazdów. W opisach 6 testów psychologicznych (Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test Couvego, Test krzyżowy, Test czasu reakcji prostej i Test czasu reakcji złożonej) uwzględniono informacje o procedurze badania oraz instrukcję dla osoby przeprowadzającej badanie i dla osoby badanej, a także, w przypadku testów aparaturowych, typ urządzenia do przeprowadzania badań. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do psychologów prowadzących psychologiczne badania kierowców.

CHARAKTERYSTYKA PSYCHOMETRYCZNA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
- A. Łuczak, A. SobolewskiPodręcznik do testów psychologicznych przydatnych w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych oraz w badaniach okresowych pracowników wykonujących zawody należące do tej kategorii. Testy ALS i DAUF pochodzą z Wiedeńskiego Systemu Testów, który jest zestawem narzędzi psychodiagnostycznych w wersji komputerowej, stosowanych powszechnie w poradnictwie i doborze zawodowym. Publikacja zawiera informacje na temat przeznaczenia testów, ich formy i procedury badania testami, charakterystykę psychometryczną (trafność, rzetelność, normy testowe) oraz kryteria oceny wyników testowych.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP