Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi


Psychologia i socjologia pracy - Bibliografia

 • Bugajska J., Jędryka Góral A., Głuszko M., Żołnierczyk-Zreda D., Sagan A., Rell-Bakaralska M., Pazdur J., Seidler H., Rial M., and PGR-SES-AIMs: Psychological stress in rheumatoid arthritis patients: a comparative Polish- German study Autoimmunity Review, , , 2009
 • Bugajska J, Widerszal-Bazyl M, Radkiewicz P, Pasierski T, Szulczyk GA, Ząbek J: Perceived work-related stress and early atheriosclerotic changes in healthy employees. Int Arch Occup Environ Health, 2008, nr 81(8), s. 1037-43
 • Serafin, R., Łuczak, A., Kurkus-Rozowska, B., Konarska, M., Bugajska, J.: Poradnik dla wolontariusza spółdzielni socjalnej, CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Zużewicz, K., Łuczak, A., Konarska, M.: Kierowcy zawodowi poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2002 – 2004 – wybrane aspekty. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 5, s. 24-26
 • Bugajska J, Sudoł-Szopińska I, Widerszal-Bazyl M.: Physiological and psychosocial aspects of occupational activity of elderly workers. New Medicine, 2006, nr 4, s. 107-111
 • Jedryka-Góral A.; Bugajska J.; Lastowiecka E.; Najmiec A.; Rell-Bakalarska M.; Bownik I.; Michalak J. M.; Kochmanski M.: Work ability in ageing workers suffering from chronic diseases. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2006, nr 12(1), s. 17-30
 • Jedryka-Góral A; Pasierski T; Zabek J; Widerszal-Bazyl M; Radkiewicz P; Szulczyk G A; Wojciechowska B; Bugajska J.: Risk factors for arteriosclerosis in healthy employees-a multidisciplinary approach. European Journal of International Medicine, 2006, nr 17 (4), s. 247-53
 • Łuczak, A.; Zużewicz, K.: Zmęczenie kierowców a bezpieczeństwo pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, nr 4, s. 20-23
 • Jędryka-Góral A., Bugajska J., Łastowiecka E, Michalak J.M., Kochmański M., Najmiec A.: Work activity and ability in ageing patients suffering from chronic cardiovascular diseases. Assessment and promotion of work ability, health and well-being of ageing workers. ICS, 2005, nr 1280 C, s. 190-195
 • Konarska M; Wolska A, Widerszal-Bazyl M, Bugajska J, Roman-Liu D, Aarås A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial, and visual strain of VDT data entry work: the Polish part of the international study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11(1), s. 65-76
 • Konarska M., Wolska A., Widerszal-Bazyl M., Bugajska J., Roman-Liu D., Aaras A.: The effect of an ergonomic intervention on musculoskeletal, psychosocial and visual strain of VDT data entry work: The Polish part of the international MEPS study. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2005, nr 11 (1), s. 65–76
 • Łuczak, A., Sobolewski, A.: Longitudinal changes in critical flicker fusion frequency: an indicator of human workload. Ergonomics, 2005, nr 48 (15), s. 1770-1792
 • Milczarek, M., Warszewska-Makuch, M.: Uczenie się w przedsiębiorstwie - warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2005, nr 2, s. 6-10
 • Milczarek, M., Najmiec, A .: Relationship between the workers safety culture and accidents, near accidents and health problems. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics,, 2004, nr vol. 10, no 1, s. 25-33
 • A. Jędryka-Góral, [ i inni]: Objawy neurologiczne i psychiczne u chorych na toczeń rumieniowaty układowy ze współistnieniem i bez zespołu antyfosfolipidowego. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2001, nr 10, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Rytm życia - rytm przyrody. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 7-8, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Zakrzepowe zapalenie żył - naglący problem medycyny transportu?. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 12, s.
 • K. Kwarecki, Z. Zużewicz: Żywienie - element zdrowego stylu życia. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 5, s.
 • M. Widerszal-Bazyl, D. Żołnierczyk-Zreda: Niektóre psychospołeczne aspekty sytuacji zagrożeń. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 12, s.
 • M. Widersztal-Bazyl: Obciążenie psychiczne pracą, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane) CIOP, Warszawa, 2001
 • Milczarek: Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo Pracy, 2001, nr 5, s. 17-19
 • Milczarek, M.: Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawy systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy (red. D. Podgórski, Z. Pawłowska), CIOP-PIB,, 2001, nr , s. 145-155
 • Tokarski, T., Myrcha, K., Kamińska, J., Konarska, M., Kurkus-Rozowska, B., Łuczak, A., Serafin, R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Milczarek, M.: Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie - nowe spojrzenie na zagadnienia bezpieczeństwa pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 2000, nr 10, s. 17-20

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP