Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | WYDARZENIA I FOTOGRAFIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA | S P R A W Y B I E Ż Ą C E | DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA | K O N T A K T | Ciekawe i przydatne linki BeHaPe | ZARZĄD STOWARZYSZENIA | H i s t o r i a | I N F O R M A C J A | HUMOR Spojrzenie z dystansu na bhp

K O N T A K T:STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW
Studiów Podyplomowych CIOP
przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy
Państwowym Instytucie Badawczym
00-701 Warszawa
ul. Czerniakowska 16
================================tel: 0-22-623-37-85;
0-22-623-37-88;
fax: 0-22-623-36-93
e-mail: saspc@ciop.pl
web: http://www.ciop.pl/5372.html

oraz:

Adam Borysiewicz- PREZES  adamborysiewicz@o2.pl
Marek Gąsiorowski - Vice PREZES  ckps@pro.onet.pl
Anna Kalinkiewicz- Członek Zarządu a.kalinkiewicz@wp.pl
Waldemar Krusiński - Członek Zarządu  ckk-teresin@ckk-teresin.pl
Jacek Kanas - Członek Zarządu  jkanas@poczta.onet.pl
Tadeusz Marciszewski - Członek Zarządu  tadeuszm@cku.torun.pl
Waldemar Gmitrzak - Członek Zarządu  wgmi@wp.pl
Janusz Wdowiarski - Członek Zarządu  jjwdowiarscy@o2.pl
Elżbieta Kobylarz- SEKRETARZ  Ela543@wp.pl
Tadeusz Szostak - SKARBNIK  tsz54@interia.pl
Teresa Karweta - Komisja Rewizyjna  teresakarweta@wp.pl
Maria Kurowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  mk@wp.plMiejsce spotkań Stowarzyszenia udostępnia nam CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, który znajduje się pod adresem
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, z drugiej strony budynku ZUS,
w skrzyżowaniu ulic Czerniakowska i Trasa Siekierkowska.

- z Dworca Centralnego autobus nr:131 lub 119

- z dworca autobusowego Warszawa Zachodnia autobus nr:187


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP