Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | WYDARZENIA I FOTOGRAFIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA | S P R A W Y B I E Ż Ą C E | DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO STOWARZYSZENIA | K O N T A K T | Ciekawe i przydatne linki BeHaPe | ZARZĄD STOWARZYSZENIA | H i s t o r i a | I N F O R M A C J A | HUMOR Spojrzenie z dystansu na bhpH i s t o r i a


  W 2000 r, na warsztatach spotkała się 80 osobowa grupa absolwentów studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy" organizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie i postanowiła  podjąć starania aby powołać do życia Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP.

  Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 24.02.2003 roku w Sądzie Rejonowym w Warszawie, pod numerem KSR 0000152826, posiada osobowość prawną i siedzibę w CIOP. Odbyło się już pierwsze walne zgromadzenie. Został wybrany 5-osobowy zarząd. Aktualnie do Stowarzyszenia przystąpiło ju prawie 100 osób i liczba ta ciągle rośnie.

  W 2002 roku studia podyplomowe ukończy 500 absolwent studiów podyplomowych. Są wśród nich pracownicy służby bhp, nauczyciele, wykładowcy, szefowie i pracownicy firm świadczących usługi z zakresu bhp dla małych przedsiębiorstw, inspektorzy PIP, pracownicy sanepid itd. Ta różnorodność środowisk z których rekrutują się absolwenci może być atutem w działaniach Stowarzyszenia, jego udziału w kształtowaniu polityki związanej z kulturą bezpieczeństwa. Może także przynieść wiele pożytku członkom Stowarzyszenia.

  Aby stworzyć możliwość aktywności w środowiskach działania zawodowego absolwentów zamierzamy  zorganizować wojewódzkie struktury Stowarzyszenia. Sądzimy także, że współdziałanie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy sprzyjać będzie incjowaniu nowych form działalności Stowarzyszenia i wpływać będzie korzystnie na powodzenie naszych działań.  

  Liczymy na każdego absolwenta. Sądzimy, że działanie w Stowarzyszeniu pozwoli na kontynuowanie przyjaźni i koleżeńskich kontaktów, które powstały podczas studiów i da każdemu satysfakcję z kontynuowania aktywnego zajmowania się problemami, które nas wszystkich zgromadziły na studiach podyplomowych, a teraz motywować nas będzie do dalszego aktywnego działania...


Spotkanie załozycielskie - Kazimierz dolny


Projekt logo stowarzyszenia. prosimy o opinie....

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP