Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Środki ochrony indywidualnej - materiały informacyjne | Projekt BODYTHERM | Artykuły | Nowości wydawnicze | Bibliografia (CIOP) | Kontakt | Usługi | Interesujące odnośniki


Środki ochrony indywidualnej - Nowości wydawnicze

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED PARAMI I GAZAMI ORGANICZNYMI
- P. PietrowskiPoradnik został przygotowany na podstawie analizy publikowanych wyników prac naukowo-badawczych i doświadczeń poświęconych zjawisku adsorpcji w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym zastosowaniom w ochronie układu oddechowego. Poradnik zawiera krótką charakterystykę porowatych ciał stałych stosowanych do oczyszczania powietrza ze szkodliwych par i gazów, opis teorii adsorpcji oraz omówienie praktycznych kwestii związanych ze stosowaniem pochłaniaczy, umożliwiające pogłębienie stanu wiedzy w tym zakresie wykładowcom studiów podyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz personelowi odpowiedzialnemu za właściwy dobór środków ochrony układu oddechowego. Szczególny nacisk w poradniku został położony na elementarne zasady użytkowania pochłaniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 54
ISBN: 83-7373-121-0
Rok wydania: 2004
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Jak zapewnić komfort fizjologiczny użytkownikom obuwia ochronnego
- W. KamińskaFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 33
ISBN: 83-7373-021-4
Rok wydania: 2004
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

EFEKTYWNA OCHRONA UKŁADU ODDECHOWEGO PRZED ZAGROŻENIAMI PYŁOWYMI
- L. Gradoń, K. MajchrzyckaObecność aerozoli w atmosferze stanowisk pracy powoduje szczególne zagrożenie dla układu oddechowego. Identyfikacja rodzaju najbardziej niebezpiecznych cząstek jest podstawą projektowania i produkcji środków ochrony indywidualnej o odpowiedniej konstrukcji. Książka jest przeznaczona dla inżynierów zajmujących się projektowaniem i kontrolą filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego. Może także służyć jako podręcznik dla słuchaczy i wykładowców studiów podyplomowych w dziedzinie bhp.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 96
ISBN: 83-88703-08-0
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Szczelna odzież ochronna. Można pracować wygodniej
- G. BartkowiakFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Stron: 23
ISBN: 83-88703-72-2
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

Zasady użytkowania ochronników słuchu na hałaśliwych stanowiskach pracy
- E. KotarbińskaFormat: 14,5 x 21 cm - A5
Stron: 23
ISBN: 83-88703-18-8
Rok wydania: 2001
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
- red. A. PościkObszerne opracowanie stanowiące cenną pomoc dla każdego pracodawcy. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych I szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. W książce scharakteryzowano poszczególne czynniki, przedstawiono strategię doboru środków ochrony indywidualnej i szczegółowo omówiono rodzaje oraz przeznaczenie konkretnych ochron.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 320
ISBN: 83-88703-01-3
Rok wydania: 2000
Status: naklad wyczerpany
Pozycja dostępna w bibliotece CIOP-PIB

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ 2007
- K. Majchrzycka, A. PościkW monografii omówiono prawne podstawy stosowania i wprowadzania do obrotu środków ochrony indywidualnej, zasady identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka zawodowego w kontekście doboru ochron oraz zastosowanie znaków bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Przedstawiono środki ochrony indywidualnej odpowiednie na stanowiskach pracy, na których występują szkodliwe i niebezpieczne czynniki: chemiczne i pyły, biologiczne, mechaniczne (położenie stanowiska pracy w stosunku do podłoża, spadające elementy, odpryski ciał stałych, nierówne i śliskie powierzchnie, przecięcia, przekłucia i otarcia, wirujące elementy maszyn, przemieszczające się maszyny i przedmioty), termiczne (mikroklimat gorący i zimny) i atmosferyczne, hałas, drgania mechaniczne, promieniowanie optyczne i rentgenowskie, pole elektromagnetyczne o zakresie 0-300 GHz, prąd elektryczny, a także zagrożenie wybuchem.

Wymagania dotyczące rękawic ochronnych według norm europejskich - wademekum producenta i użytkownika
- A. AndrzejewskaDOBÓR FILTRUJĄCEGO SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
- K. Makowski, K. MajchrzyckaW poradniku przedstawiono analizę zagrożeń pyłowych wraz z charakterystyką pyłów i skutkami ich oddziaływania na układ oddechowy. Omówiono filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego i jego znakowanie. Opisano również laboratoryjne metody oceny sprzętu oraz wpływ warunków użytkowania na jego właściwości ochronne.

ZASADY DOBORU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO
- K. Bociek, K. MakowskiPragnąc ułatwić pracodawcom oraz służbom odpowiedzialnym za stosowanie sprzętu ochronnego realizację zadań, opracowano niniejszy poradnik. Zaprezentowano w nim krótką charakterystykę czynników niebezpiecznych i szkodliwych, występujących w środowisku pracy. Omówiono zagrożenia, występujące w postaci pyłu, dymu, mgły oraz par i gazów, niedoboru tlenu, czynników biologicznych i rakotwórczych, a także skutki ich oddziaływania na układ oddechowy. Scharakteryzowano oczyszczający i izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego oraz opisano zasady jego prawidłowego doboru, stosowania i nadzorowania. Uzupełnienie podstawowej treści o zawarte w suplemencie do niniejszego poradnika o podtytule "Karty jednostek tematycznych, foliogramy" propozycje foliogramów i komentarze dla wykładowcy, ułatwi prowadzenie szkoleń użytkowników środków ochrony układu oddechowego.

ZASADY DOBORU I UŻYTKOWANIA SPRZĘTU OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO - Karty jednostek tematycznych, Foliogramy
- K. Bociek, K. MakowskiTen suplement stanowi uzupełnienie podstawowej treści, którą zawiera wydany przez CIOP–PIB poradnik o takim samym tytule ("Zasady doboru i użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego”). Zadaniem przedstawionych w suplemencie propozycji foliogramów i komentarzy jest ułatwienie wykładowcom (przede wszystkim ze służb bhp) prowadzenia szkoleń użytkowników środków ochrony układu oddechowego. Materiał został podzielony na dwie części: - część I. Karty jednostek tematycznych - część II. Komplet foliogramów

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP