Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego | Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości | Pracownia Odzieży Ochronnej | Pracownia Ochron Oczu i Twarzy | Pracownia Ochron Rąk i Nóg


Zakład Ochron Osobistych

Główne kierunki działalności:

  • badania laboratoryjne krajowych i importowanych środków ochrony indywidualnej: sprzętu ochrony układu oddechowego, ochron głowy,rąk i nóg, sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, odzieży ochronnej oraz ochron oczu i twarzy,
  • prace naukowo-badawcze związane z:
    • opracowywaniem metod i stanowisk do badań środków ochrony indywidualnej,
    • ustalaniem wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do stosowania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników,
    • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania środków ochrony indywidualnej,
  • opracowywanie wytycznych dotyczących doboru środków ochrony indywidualnej do występujących zagrożeń i warunków pracy oraz sposobów ich użytkowania i konserwacji,
  • opracowywanie optymalnych zestawów środków ochrony indywidualnej dla szczególnie niebezpiecznych stanowisk pracy.

ADRES
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 48

Numery telefonów:
centrala:  (+48 042) 678 - 19 - 63 oraz 678 - 10 - 75,
fax:  (+48 042) 678 - 19 - 15

Kierownik Zakładu Ochron Osobistych
dr inż. Katarzyna Majchrzycka
e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP