Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

Realizacja prac naukowo-badawczych w zakresie:

  • opracowania metod i stanowisk do badań rękawic i obuwia zgodnych z wymaganiami zharmonizowanych norm europejskich
  • opracowania metod badania rękawic i obuwia nie ujętych w zharmonizowanych norm europejskich
  • poprawy komfortu użytkowania rękawic i obuwia przeznaczonego do użytku w pracy
  • opracowania nowych rozwiązań środków ochrony rąk i nóg poprawiajacych bezpieczeństwo i ergonomię ich użytkowania
  • badania zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania rękawic i obuwia

Działalność konsultacyjna i doradztwo w zakresie:
  • dobór rękawic i obuwia odpowiednich do zagrożeń występujących na stanowiskach pracy
  • dobór zakresu badań rękawic i obuwia dla potrzeb oceny typu WE
  • sposób znakowania rękawic i obuwia

W Laboratorium Pracowni Ochron Rąk i Nóg wykonuje się również badania rękawic i obuwia w zakresie niezbędnym do prowadzenia oceny typu WE (patrz Oferta).

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93