Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Ochron Rąk i Nóg - Interesujące odnośniki

 • Canadian Center for Occupational Safety and Health
  Szeroki zakres informacji dotyczących zagrożeń na stanowiskach pracy, ergonomii, chorób zawodowych, środków ochrony indywidualnej. Z zakresu rękawic i obuwia ochronnego zawiera szereg definicji i pojęć, informacje dotyczące doboru odpowiednich ochron w zależności od rodzaju i natężenia zagrożenia, opis materiałów stosowanych do produkcji rękawic i obuwia oraz ich producentów, sposób konserwacji, przechowywania itp.
  http://www.ccohs.ca/oshanswers


 • Strona Komisji Europejskiej zawierająca wytyczne do interpretacji zapisów norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/686/EEC (Recommendation for Use' (RfU) sheets)
  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/ppe/ppe-vertical-rfu_en.pdf


 • Strona Komisji Europejskiej zawierająca wykaz jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy 89/686/EEC (baza NANDO))
  http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=6


 • US National Institute of Occupational Safety and Health
  Zawiera m.in. informacje dotyczące publikacji, konferencji, szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy, dane z zakresu szacowania zagrożeń na stanowiskach pracy, rekomendacje sprzętu zabezpieczającego pracowników podczas pracy. Odsyła do innych stron internetowych o podobnej tematyce.
  http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP