Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośn.

Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

Podstawową działalnością Pracowni jest prowadzenie prac naukowo-badawczych związanych z:

  • opracowywaniem metod badań i kryteriów oceny sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • badaniem zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania sprzętu ochrony układu oddechowego, tworzących bazę doświadczeń wykorzystywaną podczas opracowywania  nowych ochron i zasad prawidłowego ich doboru oraz bezpiecznego stosowania i przechowywania.

Opracowane na podstawie prac badawczych zasady i wytyczne  doboru środków ochrony układu oddechowego do występujących zagrożeń i warunków pracy oraz sposób ich bezpiecznego stosowania i przechowywania oraz konserwacji rozpowszechniane są jako:
  • materiały szkoleniowe dla potrzeb działalności edukacyjnej w zakresie BHP,
  • konsultacje pisemne i ustne dla użytkowników, inspektorów BHP, pracodawców oraz producentów i dystrybutorów sprzętu ochrony układu oddechowego,
  • kompleksowe ekspertyzy dla  zakładów pracy w zakresie  rozpoznania oraz eliminacji lub ograniczenia występujących tam zagrożeń poprzez prawidłowy dobór środków ochrony układu oddechowego,
  • publikacje w czasopismach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ponadto w Pracowni prowadzone są prace normalizacyjne związane z wdrażaniem norm europejskim do zbioru polskich norm z zakresu sprzętu ochrony układu oddechowego.

Kierownik Pracowni
dr inż. Agnieszka Brochocka
tel. (+48 042) 648 02 25,
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: agbro@ciop.lodz.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP