Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Artykuły | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośniki

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - O Pracowni

Główne kierunki działalności Pracowni Ochron Oczu i Twarzy:

  • prowadzenie prac naukowo badawczych związanych z opracowywaniem metod i stanowisk do badań sprzętu ochrony oczu i twarzy,
  • ustalanie wymagań dotyczących parametrów ochronnych i użytkowych sprzętu ochrony oczu i twarzy stanowiących podstawę oceny tych wyrobów pod względem bezpieczeństwa,
  • opracowywanie programów komputerowych wspomagających dobór środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy,
  • opracowywanie nowych wzorów środków ochrony indywidualnej, o wysokich parametrach użytkowych, spełniających wymagania Polskich Norm zharmonizowanych z normami europejskimi oraz doskonalenie istniejących rozwiązań konstrukcyjnych tych ochron,
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla potrzeb działalności edukacyjnej CIOP,
  • prowadzenie konsultacji dla użytkowników, pracodawców, producentów i dystrybutorów oraz inspektorów bhp z zakresu ochron oczu i twarzy,
  • wykonywanie ekspertyz dla zakładów pracy dotyczących doboru sprzętu ochrony oczu i twarzy do poszczególnych stanowisk pracy,
  • badania laboratoryjne sprzętu ochrony oczu i twarzy dla potrzeb certyfikacji.
  • Badani wypadków przy pracy z udziałem środków ochrony indywidualnej dla potrzeb profilaktyki

Kierownik Pracowni
dr inż Grzegorz Owczarek
tel. (+48 042) 6480239,
fax: (+48 042) 6480241,
e-mail: growc@ciop.lodz.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP