Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Artykuły | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośniki

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty

Badania nad zastosowaniem układów tekstronicznych w odzieży ochronnej do monitorowania parametrów fizjologicznych
WKP_1/1.4.4/1/2005/4/4/238/2006/U
III-23

Kierownik projektu
Grzegorz Owczarek, Krzysztof Łężak

Opracowanie wytycznych dla optymalizacji konstrukcji automatycznych filtrów spawalniczych, uwzględniających rzeczywiste warunki użytkowania
03.8.19

Kierownik projektu Grzegorz Owczarek

Opracowanie metodyki badania skuteczności rozpoznawania barw przez użytkowników filtrów optycznych w warunkach zmiennego oświetlenia oraz wytycznych dla ich optymalizacji
03.8.24

Kierownik projektu Adam Pościk

Opracowanie bazy danych służącej doborowi środków ochrony indywidualnej
03.9.21

Kierownik projektu Adam Pościk

Modelowanie zjawisk transportu ciepła w strukturach materiałów ochronnych z wykorzystaniem termografii aktywnej
III-28

Kierownik projektu Grzegorz Gralewicz

Badanie wpływu stosowania osłon spawalniczych w aspekcie zaburzeń funkcji widzenia u spawaczy
III-6.05:

Kierownik projektu Grzegorz Owczarek

Opracowanie techniki nanoszenia filtrujących powłok interferencyjnych na wizjerach chroniących przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy
kierownik projektu:
dr inż. Grzegorz Gralewicz
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013

Zastosowanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej w celu wspomagania wypełniania obowiązków pracodawców wynikających z dyrektywy 89/656/EWG
kierownik projektu:
dr inż. Grzegorz Gralewicz
Okres realizacji:01.01.2011 - 31.12.2013

Badania nad sposobem aplikacji elektronicznych systemów wbudowanych w środki ochrony indywidualnej do monitorowania zmian parametrów ochronnych
kierownik projektu:
dr inż. Grzegorz Gralewicz
Okres realizacji:01.01.2008 - 31.12.2010

Opracowanie polimerowych sensorów temperatury i rozciągania do zastosowani w konstrukcji materiałów barierowych
Okres realizacji od 01.01.2011 do 31.12.2013
Kierownik projektu dr inż. Grzegorz Owczarek

Poprawa bezpieczeństwa pracy spawaczy poprzez zastosowanie modułu rzeczywistości wzbogaconej wbudowanego w osłonę spawalniczą
Okres realizacji od 01.01.2011do 31.12.2013)

Kierownik projektu dr inż Grzegorz Owczarek

Badania nad zastosowaniem systemu rzeczywistości wzbogaconej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku
Okres realizacji od 01.06.2012do 30.06.2013

Kierownik projektu dr inż. Grzegorz Owczarek

Opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych dotyczących wymagań wynikających z nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG. Przeprowadzenie szkoleń oraz seminariów dla producentów, dystrybutorów środków ochrony indywidualnej i organów nadzoru rynku
Okres realizacji od 01.01.2011 do 30.12.2013

Kierownik projektu dr inż. Adam Pościk

Badania nad zastosowaniem jonowych, elektroaktywnych materiałów polimerowych do konstrukcji odzieży chroniącej przed zimnem
Okres realizacji od 01.01.2011 do 30.12.2013

Kierownik projektu dr inż.  Adam Pościk

Opracowanie metody indykacji procesów degradacji środków ochrony indywidualnej pod wpływem promieniowania nadfioletowego
Okres realizacji od 01.01.2008 do 30.12.2010

Kierownik projektu: dr inż. Adam Pościk

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP