Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Pracowni | Skład osobowy | Artykuły | Projekty | Publikacje | Oferta | Interesujące odnośniki

Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Publikacje

 • A. Pościk: Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG. Bezpieczeństwo Pracy Nauka i Praktyka, 2013, nr 1, s. 10-12
 • G. Gralewicz, G. Owczarek, J. Kubrak: Interferencyjne filtry blokujące szkodliwe promieniowanie podczerwone na gorących stanowiskach pracy. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, nr zeszyt 256, s. 23-35
 • G. Gralewicz, G. Owczarek, J. Kubrak: Interferencyjne filtry zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem podczerwonym na gorących stanowiskach pracy. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, nr 5, s. 12-15
 • G. Gralewicz, K. Łężak, K. Majchrzycka: Koncepcja systemu monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, nr 6, s. 23-25
 • G. Owczarek: Nowe technologie w spawalniczych środkach ochrony oczu i twarzy. PROMOTOR, 2012, nr 10, s. 24-28
 • G. Owczarek, G. Bartkowiak, A. Wolska, G. Gralewicz: Nowa metody oceny barierowości materiałów przeznaczonych na odzież chroniącą przed szkodliwym sztucznym promieniowaniem nadfioletowym. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, nr 255, s. 109-123
 • G. Owczarek, P. Jurowski: Metodyka pomiaru i ocena charakterystyk przepuszczania promieniowania optycznego soczewek wewnątrzgałkowych eksplantowanych z powodu zjawiska glistening. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, nr 255, s. 201-211
 • G. Owczarek, T. Strawiński: Rola inspektora ds. bezpieczeństwa. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2012, nr 260, s. 129-142
 • G. Gralewicz, M. Jachowicz, K. Baszczyński: System elektronicznego monitoringu parametrów środków ochrony indywidualnej. Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, nr 12, s. 16-18
 • A. Pościk, B. Wandelt: A fast-switching optical filter using the photochromic properties of spirobenzopyranoindoline solutions. Synthetic Metals, 2009, nr 159, s. 723–728
 • A. Pościk. B. Wandelt: Application of photochromic dye in arrangement of automatic welding filter. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2009, nr Vol 15. No.3, s. 211-215
 • G. Gralewicz, B. Więcek: Applying Active Thermography Technology for Qualitative Evaluation of Protective Materials. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2009, nr Vol. 15, No. 4, s. 347–355
 • G. Owczarek, K. Łężak, G. Gralewicz: Koncepcja systemu monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych podczas pracy w odzieży strażackiej. Bezpieczeństwo Pracy, 2007, nr 9/2007, s. 8-10
 • R. Olbrycht, B. Więcek, G. Gralewicz, T. Świątczak, G. Owczarek: Comparison of Fourier and wavelet analyses for defect detection in lock-in and pulse phase thermography. QIRT Journal, 2007, nr 4 – N° 2/2007, s. 219-232
 • A. Pościk. J. Kubrak, L. Włodarski: Barwniki fotochromowe, interferencja światła i automatyczne filtry spawalnicze. Prace Instytutu Elektrotechniki, 2006, nr 228, s. 155-166
 • G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek: Analytical-numerical model for the detection of structural defects by lock-in termography. Problemy Eksploatacji, 2006, nr 2/2006, s. 65-79
 • G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek, K. Tomalczyk: Optical and ultrasound lock-in thermography systems for detection of structural defects. Problemy Eksploatacji, 2006, nr 4/2006, s. 129-136
 • G. Gralewicz, G. Owczarek, T. Świątczak, B. Więcek: Thermal model of multilayer structure for NDT thermal parameters evaluation, 8th Conference on Quantitive Infrared Thermography, , 2006
 • G. Owczarek, G. Gralewicz: Promieniowanie podczerwone – zagrożenia i ochrona, Ochrona oczu i twarzy. Problemy zagrożeń promieniowaniem podczerwonym i temperaturowym, Targi SAWO, , 2006
 • G. Owczarek, J. Leśnikowski, K. Łeżak, P. Lewandowski: Systemy komunikacji bezpośredniej pomiędzy odzieżą strażacką a Centrum monitorowania na szczeblu interwencyjnym, Konferencja Naukowo –Techniczna "Tendencje rozwojowe w technikach ratowniczych i wyposażeniu technicznym", , 2006
 • P. Jurowski, R. Gos, J. Kusmierczyk, G. Owczarek, G. Gralewicz: Quantitative thermographic analysis of viscoelastic substances in experimental study in rabbits. Journal of Cataract and Refractive Surgery, 2006, nr 32, s. 137-140
 • A. Pościk: Research on PPE selection and use in small and medium sized enterprises. Work Environment Research Report, 2005, nr 16, s. 55-64
 • G. Gralewicz, B. Wiecek, G. Owczarek: Zastosowanie termografii w badaniach nieniszczących. Zeszyty Elektroniki, Politechnika Łódzka, 2005, nr 9, s. 31-61
 • G. Gralewicz, G. Owczarek, B. Więcek: Investigations of Single and Multilayer Structures Using Lock-In Thermography - Possible Applications. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2005, nr Vol. 11, No. 2, s. 211–215
 • P. Jurowski, G. Owczarek, G. Gralewicz: Application of thermovision in the assessment of thermal prosperities ophthalmic viscoelastic substances, 27th Annual International Conference IEEE Engineering in Medicine and Biology (EMBS), Szanghaj, Chiny, 2005
 • P. Jurowski, R. Gos, G. Owczarek, G. Gralewicz: Corneal endothelium cells protection against thermal injury: influence of ophthalmic viscoelastic substances in experimental study on rabbits. European Journal of Opthalmology, 2005, nr 15, s. 674 - 679
 • G. Owczarek: Spawalnicze środki ochrony oczu i twarzy. PROMOTOR, 2001, nr 9, s. 26-28

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP