Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Obowiązki ogólne | Zagospodarowanie terenu budowy | Maszyny i urządzenia | Ochrona zdrowia | Ryzyko zawodowe | Posiłki i napoje profilaktyczne | Wypadki przy pracy | Choroby zawodowe | Szkolenia | Środki ochrony indywidualnej | Odzież i obuwie robocze | Służba BHP | Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bhp | Wymagania przeciwpożarowe

Służba BHP

  • pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (tj. taki, który zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników lub któremu inspektor pracy nie nakazał utworzenia służby bhp), może wykonywać sam zadania tej służby po odpowiednim przeszkoleniu (art. 23711 § 2 k.p.)

  • pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

  • zakres działania służby bhp  (określa  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997   r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. nr 109, poz. 704 ze zm.) obejmuje m.in.:
    • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp
    • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
    • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych z tego zakresu

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93