Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | O Dziale | Skład osobowy | Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi | Projekty międzynarodowe | Instytuty zagraniczne | Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB


Dział Współpracy Międzynarodowej - O Dziale

Główne kierunki działalności:

Współpraca międzynarodowa Instytutu  jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, działalności w ramach europejskich platform technologicznych, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Dział Współpracy Międzynarodowej realizuje zadania związane głównie z:
  • programowaniem, koordynacją i realizacją współpracy naukowej z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
  • udziałem w przygotowywaniu i administrowaniu projektami międzynarodowymi realizowanymi przez Instytut,
  • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
  • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.

mgr Anna Popielawska
tel. (+48 22) 623 36 78, fax: (+48 22) 840 08 11
e-mail: anpop@ciop.pl

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP