Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Logo kampanii | Cele kampanii | Jak wziąć udział w kampanii | Działania kampanii | Partnerzy kampanii | Co zrobić w ramach kamanii? | Seminarium - Olsztyn | Seminarium - Słupsk | Konferencja - Płock | Badanie komunikacji - dobra praktyka | Materiały kampanii

Informacyjna kampania społeczna 2014

DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY


Mini-Seminarium: „Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp, ważnym elementem bezpiecznej pracy”

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w Słupsku odbyło się kolejne – drugie przedsięwzięcie tegorocznej informacyjnej kampanii społecznej CIOP-PIB, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Mini-Seminarium „Dobra komunikacja pracodawcy ze służbą bhp, ważnym elementem bezpiecznej pracy”, zostało zorganizowane przez OSPSBHP oddział w Słupsku, we współpracy z: Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku - oddział Słupsk

Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej oddziału PIP w Słupsku, a jego otwarcia dokonał Prezes OSPSBHP oddziału Słupsk - Jarosław Lenkiewicz, podkreślając jak ważnym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy jest skuteczna, a zarazem dobra komunikacja pracowników służby bhp nie tylko z pracodawcami, ale i z osobami kierującymi i samymi pracownikami, przybliżając wszystkim w kilku słowach cele tegorocznej kampanii organizowanej przez CIOP–PIB.

Następnie głos zabrał Kierownik słupskiego oddziału PIP Roman Giedrojć, który w kilku słowach przywitał wszystkich uczestników seminarium, podkreślając, że „dobra komunikacja” jest ważnym elementem systemu ochrony pracy w RP, także w relacjach Służby bhp z Inspektorami Pracy. W swoim wystąpieniu krótko poruszył m.in. zagadnienia dotyczące tematyki okresowych szkoleń bhp pracodawców i osób kierujących pracownikami. Omówił zbadane wypadki przez słupski Inspektorat PIP zwracając uwagę na wzrost wypadków pracowników zatrudnionych na umowy cywilno – prawne.

Główną część wykładową seminarium poprowadził Nadinspektor Pracy Dariusz Smoliński, znany wszystkim w środowisku ochrony pracy ze swoich ogólnopolskich publikacji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

W swojej prelekcji omówił kilka ważniejszych obszarów komunikacji na podstawie 22 zadań służby bhp zawartych w rozporządzeniu. Na podstawie własnych doświadczeń omówił jak postrzegana jest służba bhp przez pracodawców w przypadkach zatrudnienia na umowę o pracę i jako tzw. „specjaliści bhp z poza zakładu” wskazując że w drugim przypadku jest gorzej i trzeba używać innych metod komunikowania się z pracodawcą i pracownikami, żeby prawidłowo wypełniać swoje obowiązki. Znaczną część wykładu poświęcił omawiając skutki braku komunikacji ze służbą bhp podczas zatrudnienia nowych pracowników w organizacji przez działy kadr. Na sam koniec wykładu wywiązała się dyskusja w temacie - jak poprawić komunikację w tych obszarach.

Na zakończenie prezes oddziału podziękował wszystkim za przybycie oraz przedstawił plany działań oddziału na ten rok.

Zorganizowane seminarium przez oddział słupski było tylko wstępem do tegorocznej kampanii. Jest to bardzo szeroki obszar i jeden z ważniejszych elementów w ogólno pojmowanej ochronie pracy i dlatego Zarząd OSPSBHP oddziału Słupsk podjął decyzję  o jego kontynuacji na III Regionalnym Seminarium w Zwartowie planowanym na przełomie września-października br  „Narzędzia komunikacji wewnętrznej, ważnym elementem bezpiecznej pracy w organizacji”.

Autor: OSPS BHP Oddział Słupsk


Dokumentacja fotograficzna

   
   

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP