Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Logo kampanii | Cele kampanii | Jak wziąć udział w kampanii | Działania kampanii | Partnerzy kampanii | Co zrobić w ramach kamanii? | Seminarium - Olsztyn | Seminarium - Słupsk | Konferencja - Płock | Badanie komunikacji - dobra praktyka | Materiały kampanii

Informacyjna kampania społeczna 2014

DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY


Jakie działania można realizować w ramach kampanii?

W ramach kampanii można realizować m.in.:

1. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach

2. konferencje i seminaria dotyczące form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych)

3. spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw na temat form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy

4. warsztaty  i szkolenia z zakresu opracowywania i doskonalenia form i metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy

5. upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach podczas konferencji, seminariów i innych spotkań

6. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nowoczesnych materiałów multimedialnych

7. przedsięwzięcia zrealizowane z wykorzystywaniem nowych technologii w celu przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy

8. wymianę dobrych praktyk między przedsiębiorstwami z zakresu skutecznych metod przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach

9. prowadzenie badań komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie

10. wykorzystywanie wyników badań dotyczących komunikacji w obszarze bhp w przedsiębiorstwie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania tej tematyki

11. szerokie upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy wśród przedstawicieli przedsiębiorstw

12. opracowywanie i szerokie upowszechnianie materiałów informacyjnych z zakresu komunikowania bezpieczeństwa pracy

13. wszelkie działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka

i inne.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP