Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Logo kampanii | Cele kampanii | Jak wziąć udział w kampanii | Działania kampanii | Partnerzy kampanii | Co zrobić w ramach kamanii? | Seminarium - Olsztyn | Seminarium - Słupsk | Konferencja - Płock | Badanie komunikacji - dobra praktyka | Materiały kampanii

Informacyjna kampania społeczna 2014

DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY


Seminarium pn. "Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy"

W dniu 4 kwietnia 2014 r. w Olsztynie odbyło się pierwsze przedsięwzięcie tegorocznej informacyjnej kampanii społecznej, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Seminarium pt. „Komunikacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa pracy”, zostało zorganizowane przez OSPSBHP oddział w Olsztynie, we współpracy z: CIOP-PIB oraz Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W organizację spotkania włączyli się także członkowie oddziału, których firmy należą do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy – DEKORGLASS Działdowo SA oraz Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu, którzy przedstawili dobre praktyki z zakresu komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy.

Seminarium odbyło się w Sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP w Olsztynie, a jego otwarcia dokonał Okręgowy Inspektor Pracy Marek Wójciak, podkreślając jak ważnym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy jest skuteczna komunikacja i dialog z pracownikami.

W wystąpieniu pt. „Komunikacja na rzecz bezpieczeństwa pracy” (Agnieszka Szczygielska, CIOP-PIB) przedstawiono zasady i metody komunikacji społecznej. Podkreślano, że komunikacja w obszarze bezpieczeństwa pracy jest kluczowym elementem prawidłowego zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie. Prawidłowe i skuteczne informowanie pracowników na temat ryzyka związanego z wykonywaną pracą wpływa na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy, co z kolei ma związek z podejmowaniem przez nich prawidłowych decyzji na stanowisku pracy (tj. wykonywaniem pracy w sposób bezpieczny). Ponadto skuteczna komunikacja między przełożonym, a podwładnymi oraz między pracownikami zajmującymi równorzędne stanowiska ma ogromne znaczenie dla prawidłowych relacji w miejscu pracy i budowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

Uczestnicy seminarium wzięli udział w warsztatach doskonalących umiejętności w komunikacji (zorganizowane przez panią Monikę Maciejewską i panią Dorotę Opolską z Wydziału Nauk Społecznych UW-M Olsztyn) pt. „Porozmawiajmy o rozmowach - kompetencje komunikacyjne w perspektywie różnych zadań pracowników służby bhp”. Warsztaty polegały m.in. na odtworzeniu rysunku prezentowanego przez lidera grupy, przy czym tylko lider grupy widzi rysunek a pozostali uczestnicy nie mają możliwości zadawania pytań pomocniczych. Te ćwiczenie pokazało, że przekaz komunikacyjny może być różnie odbierany przez odbiorcę, zwłaszcza jeśli nadawca nie posługuje się językiem technicznym. Ćwiczenie było odzwierciedleniem  codziennych problemów pojawiających się w relacji między ludźmi w środowisku pracy.

Zaprezentowane zostały  „dobre praktyki” z zakresu komunikacji społecznych. Dobre praktyki wdrożone w DEKORGLASS Działdowo SA prezentowała pani Małgorzata Sosnowska, członek oddziału olsztyńskiego. Omówiono metody prowadzonych szkoleń w zakresie bhp w firmie DEKORGLASS, a także sposób komunikowania treści związanych z bezpieczeństwem pracy poprzez udostępnioną zakładową stronę internetową (umożliwia komunikację pomiędzy pracownikami firmy, udostępnianie procedur, instrukcji i formularzy stosowanych w firmie). Pani Grażyna Niedzielska (Grupa Żywiec S.A. Browar w Elblągu) zaprezentowała sposób zgłaszania zdarzeń potencjalnie wypadkowych w Browarze w Elblągu.

Pan  Maciej Świerzy, członek gdańskiego OSPS BHP na przykładzie opracowanej przez siebie instrukcji bezpiecznej obsługi  prasy, zwrócił uwagę treść instrukcji, która jest również ważnym narzędziem komunikowania tematyki bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie.

Dokumentacja fotograficzna:

 
 
   

fot. OSPS BHP Olsztyn

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP