Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Kampania 2014 - KOMUNIKACJA | Logo kampanii | Cele kampanii | Jak wziąć udział w kampanii | Działania kampanii | Partnerzy kampanii | Co zrobić w ramach kamanii? | Seminarium - Olsztyn | Seminarium - Słupsk | Konferencja - Płock | Badanie komunikacji - dobra praktyka | Materiały kampanii

Informacyjna kampania społeczna 2014

DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY


Cele kampanii:

1. Promowanie sposobów przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach,

2. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy zewnętrznemu otoczeniu przedsiębiorstw (podwykonawcom, klientom, przedstawicielom społeczności lokalnych),

3. Promowanie nowoczesnych narzędzi i sposobów przekazywania informacji z zakresu bezpieczeństwa pracy (w tym nowych technologii),

4. Rozwijanie współpracy w obszarze bhp między przedsiębiorstwami poprzez wymianę dobrych praktyk z zakresu komunikowania zagadnień bezpieczeństwa pracy,

5. Badanie i podnoszenie efektywności procesu komunikowania w obszarze bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach oraz upowszechnianie wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy,

6. Podnoszenie świadomości społecznej z zakresu wpływu skutecznej komunikacji na poprawę bezpieczeństwa pracy i życia człowieka.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP