Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne | Książki - ergonomia | Książki - hałas i drgania, zagrożenia mechaniczne | Książki - oświetlenie, promieniowanie optyczne | Książki - poważne awarie przemysłowe | Książki - psychologia | Książki - środki ochrony indywidualnej | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem | Książki - inne | Książki - przekrojowe, monograficzne


Książki - psychologia

Kultura bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Poradnik dla kierowców i pracowników firm transportowych
- Andrzej Najmiec, Anna ŁuczakW publikacji przedstawiono, m.in., specyfikę pracy w transporcie na stanowisku pracy kierowcy komunikacji miejskiej, transportu towarowego, pojazdu uprzywilejowanego i pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz flotowego, a także uwarunkowania sprawności kierowców, m.in. trafną samoocenę kierowcy i ocenę sytuacji drogowej, sprawność psychiczną, radzenie sobie ze zmęczeniem i sennością, zachowania agresywne, złe nawyki, wpływ alkoholu, komunikację i wsparcie społeczne na drodze. Omówiono zagadnienia związane z kulturą bezpieczeństwa i jej kształtowaniem na poziomie indywidualnym i na poziomie przedsiębiorstwa. Poradnik jest adresowany przede wszystkim do kierowców i pracowników firm transportowych.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 55
ISBN: 978-83-7373-123-3
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Ocena obciążenia psychofizycznego nauczycieli i pracowników administracji szkoły
- Tomasz Tokarski, Andrzej NajmiecWarunki pracy nauczycieli i pracowników administracji różnią się, mimo że praca wykonywana jest w tym samym budynku. Obciążenie fizyczne nauczycieli jest nieznacznie mniejsze i wynika z faktu, iż znacznie częściej zmieniają oni pozycję podczas pracy. Praca pracowników administracji jest bardziej statyczna. Obciążenie psychiczne jest podobne, jednak w przypadku niektórych elementów tego obciążenia można znaleźć wyraźne różnice zależne od lokalizacji szkoły w dużym lub małym mieście. Broszura skierowania jest do pracodawców, pracowników oraz służb bhp reprezentujących szkoły na różnym poziomie nauczania – od szkoły podstawowej do liceum i technikum.

Format: 15 x 21 cm - A5
Stron: 24
ISBN: 978-83-7373-124-0
Cena: 8,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Ocena ryzyka mobbingu w pracy
- Magdalena Warszewska-MakuchMobbing w pracy wiąże się z zachodzącymi zmianami ekonomicznymi i społecznymi oraz trudną sytuacją na rynku pracy, co zwiększa ryzyko powstawania poważnych konfliktów, a nierzadko – przemocy psychicznej. W publikacji szeroko omówiono zjawisko mobbingu – jego przyczyny, przejawy i konsekwencje, zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i całego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano metodę oceny ryzyka mobbingu z wykorzystaniem opracowanego w CIOP-PIB kwestionariusza ORM oraz zasady interpretacji uzyskanych wyników. Materiał ten został opracowany z myślą o pracodawcach i specjalistach bhp.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 31
ISBN: 978-83-7373-117-2
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Zawody rekomendowane dla osób z wybranymi rodzajami niepełnosprawności
- Dorota Żołnierczyk-Zreda, Bożena Kurkus-RozowskaJednym z czynników zwiększających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych jest właściwe poradnictwo zawodowe. Jego celem jest ocena możliwości podjęcia przez te osoby pracy, z uwzględnieniem posiadanych przez nie kwalifikacji oraz możliwości psychofizycznych z jednej strony, a wymagań zawodu – z drugiej strony. Opracowana lista zawodów dostarcza wskazówek co do rodzaju niepełnosprawności, który umożliwia wykonywanie zawodu lub specjalności, przy spełnieniu dwóch podstawowych warunków: optymalnego „oprzy-rządowania”/”oprotezowania” osoby niepełno-sprawnej oraz właściwego przystosowania środowiska pracy do jej możliwości. Lista zawodów ma charakter rekomendacji, a nie bezwzględnego wskazania określającego możliwość podjęcia pracy w zawodzie.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 60
ISBN: 978-83-7373-120-2
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Badania psychologiczne kierowców. Charakterystyka psychometryczna wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych
- Anna Łuczak, Adam TarnowskiPublikacja jest poświęcona charakterystyce psychometrycznej wybranych testów sprawności psychomotorycznej i procesów poznawczych, stosowanych w orzecznictwie psychologicznym do oceny predyspozycji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy oraz do prowadzenia pojazdów. W opisach 6 testów psychologicznych (Test tablic Poppelreutera, Test R-W, Test Couvego, Test krzyżowy, Test czasu reakcji prostej i Test czasu reakcji złożonej) uwzględniono informacje o procedurze badania oraz instrukcję dla osoby przeprowadzającej badanie i dla osoby badanej, a także, przypadku testów aparaturowych, typ urządzenia do przeprowadzania badań. Publikacja jest adresowana przede wszystkim do psychologów prowadzących psychologiczne badania kierowców. Opracowanie może być sprzedane wyłącznie psychologom po dostarczeniu skanu dyplomu ukończenia magisterskich studiów psychologicznych.

Format: 16,5 x 24 - B5
Stron: 86
ISBN: 978-83-7373-107-3
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP