Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Książki - chemia, pyły, zagrożenia biologiczne | Książki - ergonomia | Książki - hałas i drgania, zagrożenia mechaniczne | Książki - oświetlenie, promieniowanie optyczne | Książki - poważne awarie przemysłowe | Książki - psychologia | Książki - środki ochrony indywidualnej | Książki - zarządzanie bezpieczeństwem | Książki - inne | Książki - przekrojowe, monograficzne


Książki - hałas, drgania, zagrożenia mechaniczne

Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania maszynami
- Marek DźwiarekW monografii przedstawiono badania wypadków przy maszynach spowodowanych niesprawnością ich systemu sterowania, metody zwiększania odporności systemu sterowania na defekty, a także systemy nadzorowania defektów. Omówiono modelowanie systemów sterowania maszynami metodą Markova, przedstawiono zarówno jakościową jak i ilościową metodę oceny ich bezpieczeństwa oraz narzędzia metodyczne wspierające ocenę ryzyka na etapie projektowania maszyn. Wiele uwagi poświęcono zastosowaniu technologii AR (ang. augmented reality) do sygnalizowania zagrożeń przy obsłudze maszyn oraz wykorzystaniu techniki rzeczywistości wirtualnej VR do wspomagania doboru systemów ochronnych przy projektowaniu maszyn.

Format: 16,5 x 24,5 cm - B5
Stron: 173
ISBN: 978-83-7373-126-4
Cena: 20,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie wewnętrznym
- Krystyna MyrchaPoradnik dotyczy zagrożeń wypadkowych występujących podczas prac wykonywanych w transporcie wewnętrznym, np. czynności związanych z przyjęciem, wydawaniem i składowaniem wyrobów oraz manewrowaniem środkami transportowymi. Przedstawiono zasady projektowania transportu wewnętrznego oraz dokumenty, które powinien mieć pracodawca, takie jak: regulamin pracy oraz instrukcja bhp dla transportu wewnętrznego, określająca jego organizację i porządek. Omówiono wymagania dotyczące dróg transportowych, a także „fronty przeładunkowe” stanowiące newralgiczny element transportu wewnętrznego, na których są prowadzone prace związane z załadunkiem lub wyładunkiem materiałów/wyrobów ze środków transportu zewnętrznego. Ponadto zaprezentowano wybrane środki transportowe (np. wózki jezdniowe podnośnikowe i przenośniki), urządzenia stosowane do scalania materiałów/wyrobów i urządzenia do składowania.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 88
ISBN: 978-83-7373-127-1
Cena: 15,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Nowoczesne metody szkolenia operatorów tokarek z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej (VR)
- Dariusz KalwasińskiW broszurze zaprezentowano wykonaną w CIOP-PIB wirtualną tokarkę – narzędzie, które może być wykorzystywane do badań w aspekcie powstawania wypadków występujących podczas obsługi tokarek. Badania mogą obejmować określenie przyczyn i okoliczności powstawania sytuacji wypadkowych, a także wpływu zachowania operatora na powstawanie wypadków. Informacje zebrane w takich badaniach wspomogą podejmowanie odpowiednich działań profilaktycznych poprawiających bezpieczeństwo pracy przy obsłudze tokarek. Prezentowane narzędzie może być wykorzystane w szkoleniach i doskonaleniu operatorów tokarek. Zainteresowani nim mogą być pracodawcy lub służby bhp zakładów pracy, w których użytkowane są tokarki.

Format: 15 x 21 - A5
Stron: 11
ISBN: 978-83-7373-116-5
Cena: 8,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Widoczność otoczenia ze stanowiska operatora podnośnikowego wózka jezdniowego czołowego. Poradnik
- Antoni SaulewiczWidoczność wynikająca z wymiarów ładunku przewożonego podnośnikowym wózkiem jezdniowym czołowym, wyznacza się pośrednio, poprzez określenie wymiarów strefy braku widoczności (potocznie zwanej strefą martwą). Przedstawiono 2 metody wyznaczania tej strefy: dokładną i uproszczoną. Podano praktyczne wskazówki ułatwiające zachowanie bezpieczeństwa. Sformułowano zalecenia dotyczące długości strefy braku widoczności wynikającej z wymiarów ładunku na wózku oraz wskazówki co do ubioru osób pieszych przebywających w obszarze ruchu wózków. Poradnik jest przeznaczony dla organizatorów transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach, pracowników nadzoru, pracowników służb bhp oraz dla operatorów omawianych wózków.

Format: 15 x 21 - A5
Stron: 32
ISBN: 978-83-7373-119-6
Cena: 10,00 zł
Rok wydania: 2012
Status: dostepny

Bezpieczeństwo użytkowania frezarek dolnowrzecionowych do drewna – zalecenia
- Mariusz DąbrowskiW publikacji przedstawiono zasady bezpieczeństwa obsługi stanowisk wyposażonych w stacjonarne frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Omówiono typowe zdarzenia zagrażające, jakie występują przy obsłudze frezarek dolnowrzecionowych, oraz metody ograniczania ryzyka wypadkowego. Szczególny nacisk położono na zagrożenia mechaniczne oraz stosowane techniczne środki ochronne, a także właściwy dobór narzędzi i parametrów technologicznych. Głównym adresatem poradnika są mikroprzedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie frezowania drewna, stolarnie przyzakładowe oraz niewielkie samodzielne zakłady stolarskie. Publikacja może być przydatna jako literatura uzupełniająca w szkołach zawodowych i większych zakładach przetwórstwa drewna.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-110-3
Cena: 13,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Ograniczanie ryzyka odbicia przy cięciu drewna przenośnymi pilarkami łańcuchowymi
- Andrzej DąbrowskiObecnie w Polsce przenośne pilarki łańcuchowe są nadal podstawowym narzędziem stosowanym do pozyskiwania drewna. Ich użytkowanie wiąże się z dużym ryzykiem powstania urazów i jest główną przyczyną wypadków. W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat zjawiska odbicia, rozwiązań technicznych ograniczających ryzyko zawodowe związane z tym zjawiskiem, budowy i działania zespołu tnącego pilarki, wpływu właściwości drewna na odbicie pilarki, a także rolę użytkowników i producentów pilarek w ograniczaniu ryzyka związanego z odbiciem pilarki.

Format: 16,5 x 23,5 cm - B5
Stron: 30
ISBN: 978-83-7373-11-0
Cena: 13,00 zł
Rok wydania: 2011
Status: dostepny

Hałas i drgania w procesach pracy - źródła, ocena, zagrożenia
- Zbigniew Engel, Wiktor M. ZawieskaPrzedmiotem monografii jest zwalczanie zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy człowieka. Są w niej szczegółowo ujęte takie zagadnienia, jak: podstawowe problemy wibroakustyki, źródła zagrożeń wibroakustycznych, procesy wibroakustyczne w wybranych maszynach i urządzeniach, wpływ drgań mechanicznych na człowieka i maszyny, hałas a człowiek, badania wielkości wibroakustycznych, ocena ryzyka zawodowego, sposoby ograniczania zagrożeń wibroakustycznych w środowisku pracy, tłumiki, obudowy, kabiny, ekrany, środki ochrony indywidualnej, metody aktywne zwalczania zagrożeń wibroakustycznych, materiały i ustroje w zwalczaniu zagrożeń wibroakustycznych, przykłady zastosowań rozwiązań ograniczających zagrożenia wibroakustyczne, a także obszerna bibliografia dziedziny wiedzy oraz najważniejsze akty prawne jej dotyczące (rozporządzenia, normy, dyrektywy). Monografia, będąca kompendium wiedzy dotyczącej zagrożeń wibroakustycznych, jest przeznaczona dla osób studiujących tę dziedzinę i dla praktyków.

Format: 16,5 x 24 cm - B5
Stron: 610
ISBN: 978-83-7373-087-8
Cena: 40,00 zł
Rok wydania: 2010
Status: dostepny

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP