Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Czynności wstępne | Ostateczny dobór środków ochrony indywidualnej | Cennik

Ostateczny dobór środków ochrony indywidualnej

Ostatnim etapem pracy z modułem DOBÓR jest ostateczny dobór środków ochrony indywidualnej, czyli ostateczna selekcja środków ochrony indywidualnej dokonywana z uwzględnieniem tzw. procedury bezkolizyjności lub bez tej procedury. Procedura bezkolizyjności stosowania środków ochrony indywidualnej, polega na eliminowaniu zestawów środków, które nie mogą być stosowane jednocześnie w sytuacji, gdy konieczne jest zastosowanie kilku różnych środków ochrony (np. chroniących różne części ciała pracownika). Jeżeli procedura ostatecznego doboru będzie wykonywana łącznie z procedurą bezkolizyjności i w efekcie zostaną stwierdzone kolizje (niemożność równoczesnego zastosowania wytypowanych środków ochrony), zostanie wyświetlony formularz informujący o wykluczaniu się możliwości łącznego zastosowania określonych środków ochrony indywidualnej i użytkownik będzie musiał zaznaczyć te środki, które przy kolejnym wykonaniu procedury ostatecznego doboru nie będą uwzględniane.

Po wykonaniu procedury ostatecznego doboru, z listy środków ochrony dobranych dla danej części ciała wybierane są symbole tych środków, które wykazują działanie ochronne dla wszystkich rozpatrywanych czynników. Jeżeli jednak dla danej części ciała nie można z listy wybranych środków ochrony wyselekcjonować takich, które wykazują "część wspólną działania ochronnego", generowany jest dla tej części ciała komunikat o braku "części wspólnej" w zbiorach środków ochrony wybranych dla poszczególnych czynników.
Po procedurze ostatecznego doboru środków ochrony indywidualnej użytkownik może przypisać do stanowiska pracy środki ochrony indywidualnej wybrane ze zbioru stanowiącego wynik procedury doboru (patrz rysunek poniżej).Wyselekcjonowane w powyższy sposób środki ochrony indywidualnej automatycznie stają się widoczne również w module BHP.

Moduł DOBÓR pozwala na sporządzenie wydruków dokumentujących przeprowadzoną procedurę doboru ze szczególnym uwzględnieniem:
  • Szczegółowych danych o przebiegu procedur doboru środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych czynników i ścieżkach doboru tych środków
  • Danych o wyniku doboru wstępnego w podziale na części ciała i czynniki
  • Wyniku doboru ostatecznego środków ochrony indywidualnej
  • Listy środków ochrony indywidualnej wybranych przez użytkownika ze zbioru środków dobranych w procedurze doboru ostatecznego.

W celu ułatwienia interpretacji pytań zawartych w procedurach doboru środków ochrony indywidualnej, moduł wzbogacono o system pomocy kontekstowej oraz zdjęcia wybranych środków ochrony. Zawarte w module informacje dotyczące parametrów ochronnych, obszaru stosowania poszczególnych typów środków ochrony indywidualnej oraz ich oznakowania stanowią autonomiczne kompendium wiedzy na temat tych środków. Możliwość zapoznania się z fotografiami wybieranego sprzętu stanowi dodatkowy element pozwalający na weryfikację oczekiwań użytkownika, zwłaszcza dotyczących zapewnienia wymaganego obszaru ochrony pracownika.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP