Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zalecenia i informacje | Wprowadzenie | Dotychczasowy stan wiedzy | Ujemny wpływ zanurzeniowego środowiska wirtualnego | Wykaz objawów | Zalecenia dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego | Ankieta dotycząca stanu zdrowia | Piśmiennictwo


Ankieta dotycząca stanu zdrowia

Ja ………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                      (imię i nazwisko)
ubiegając się o możliwość udziału w zajęciach z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym  i wynikającej stąd ekspozycji na to środowisko
w  firmie ……………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że niniejszą ankietę wypełniłem dobrowolnie do celów związanych z ekspozycją na zanurzeniowe środowisko wirtualne.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data podpis osoby ankietowanej)

L.p Pytanie TAK NIE
1 Czy choruje Pan na chorobę lokomocyjną?    
Czy dobrze toleruje Pan podróż samochodem, koleją, samolotem, statkiem, łodzią?    
Jeśli źle, jakie objawy występują (proszę podkreślić): zawroty głowy o charakterze oszołomienia, ślinotok, zblednięcie skóry twarzy, wzmożona potliwość, ból głowy, dezorientacja przestrzenna, ucisk w górnej części jamy brzusznej, nudności, wymioty, zmęczenie    
2 Czy występują u Pana często i regularnie zawroty głowy?    
3 Czy ma Pan podwyższoną temperaturę?    
Czy cierpi Pan z powodu nieżytu górnych dróg oddechowych    
Czy cierpi Pan na niedyspozycje żołądkowo-jelitowe?    
Czy cierpi Pan na zmniejszoną sprawność psychofizyczną, chroniczne zmęczenie?    
4 Czy cierpi Pan na zaawansowaną niewydolność krążeniowo-oddechową?    
5 Czy cierpi Pan na zaawansowaną chorobę wieńcową?    
6 Czy cierpi Pan na ciężkie zespoły pourazowe głowy?    
7 Czy cierpi Pan na migrenę?    
8 Czy cierpi Pan na padaczkę?    

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP