Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje | Dane z piśmiennictwa | Środowisko VR w CIOP-PIB


Definicje

wirtualny - symulowany;
środowisko wirtualne (VE - od angielskiego odpowiednika „virtual environment”) –  symulowane komputerowo trójwymiarowe środowisko, według środowiska rzeczywistego lub danych je opisujących;
UWAGA – terminy środowisko wirtualne (VE) i rzeczywistość wirtualna (VR) są stosowane jako synonimy, ale wielu autorów uważa środowisko wirtualne jako środowisko symulowane, z którym użytkownik jest w interakcji.

infohełm (HMD – skrót od angielskiego określenia „head-mounted display”) – wyposażenie podobne do hełmu, zakładane na głowę człowieka, zawierające zwykle 2 monitory, słuchawki audio oraz czujniki umożliwiające komputerowe określanie położenia i orientacji głowy w środowisku wirtualnym;
choroba lokomocyjna – stan charakteryzujący się nudnościami, wymiotami, bladością i wzmożonymi potami, które występują u człowieka w warunkach ekspozycji na rzeczywiste bodźce ruchowe, które nie są dla niego bodźcami fizjologicznymi i do których nie jest zaadaptowany;
UWAGA – termin ten jest nieraz stosowany zamiennie z terminem choroba symulatorowa w przypadku symulatorów z platformą ruchomą, w których jest stosowany ruch rzeczywisty do symulacji ruchu w świecie ze środowiskiem wirtualnym lub bez tego środowiska.

choroba symulatorowa - stan charakteryzujący się różnymi objawami, począwszy od złego samopoczucia, bólu głowy aż do objawów choroby lokomocyjnej, spowodowany różnymi aspektami oddziaływania środowiska wirtualnego w symulatorze na człowieka;
UWAGA – Termin choroba symulatorowa wynika stąd, że począwszy od drugiej wojny światowej, produkuje się symulatory wojskowe, w których iluzję ruchu otrzymuje się bez stosowania rzeczywistego ruchu fizycznego, a jedynie z zastosowaniem iluzji wizualizacyjnej, przy czym od pewnego czasu z zastosowaniem VE. Ponieważ u osób użytkujących te symulatory obserwuje się objawy podobne do objawów choroby lokomocyjnej, pomimo braku bodźców ruchowych, to dla odróżnienia, stosuje się termin choroba symulatorowa (według [1], [2], [ 3 ], [4]). Choroba symulatorowa jest wieloobjawowa i w dużym stopniu zależy od cech osobniczych [5].
Z podobnych przyczyn stosuje się również terminy „choroba samolotowa”, „choroba morska”, czy „choroba kosmonautów” [5]

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP