Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Definicje | Dane z piśmiennictwa | Środowisko VR w CIOP-PIB


Zanurzeniowe środowisko wirtualne stosowane w badaniach w CIOP-PIB

Osoby badane były zanurzone w środowisku wirtualnym symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego, przedstawionego na rysunkach  1 i 2 poniżej.

Kokpit symulatora, wraz z elementami sterowniczymi, jest kopią kokpitu podnośnikowego wózka jezdniowego produkowanego przez jedną z firm zachodnich. Na rysunku 2 przedstawiono elementy sterownicze symulowanego wózka w środowisku wirtualnym.

Osoba badana jest całkowicie zanurzona w środowisku wirtualnym symulatora z zastosowaniem infohełmu,  umożliwiającego stereoskopowe widzenie środowiska oraz stereofoniczne słyszenie dźwięków.

Środowisko wirtualne jest wytwarzane z zastosowaniem komputerowej jednostki centralnej  z procesorem  Intel Core 2 Quad Q6600 2 400 MHz,  2 x 1 GB RAM,  HDD SATA 2 x 160 GB, kartą graficzną PCIe x 16 3D NVIDIA GeForce 8800 GTS, 640 MB RAM, z systemem operacyjnym Windows XP Professional, z oprogramowaniem aplikacyjnym wykonanym w QUEST.  Stosowano infohełm o następujących parametrach: rozdzielczość 1024x768, FOV ± 45 ° po przekątnej.


 
 


Rys. 1. Widok symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego


Rys. 2. Widok elementów sterowniczych symulatora w środowisku wirtualnym


Środowisko, w którym porusza się osoba badana na symulowanym wózku (dokładnie mówiąc osoba ta ma iluzję swojego ruchu, bo faktycznie jest nieruchoma),  jest symulowanym środowiskiem części wewnętrznej i zewnętrznej budynku przemysłowego. Jest ono przedstawione na rysunkach od 3 do 9.

[napisy na rysunkach środowiska dotyczą wózka i oznaczają: „errors” – liczba błędów, „speed” – prędkość (w km/h), „height” - -wysokość wideł od ziemi (w m), „tilt” – pochylenie masztu (w stopniach)] 
 


Rys. 3. Widok plakatów promujących bhp na ścianach jednego z pomieszczeń budynku przemysłowego


Rys. 4. Widok pobierania ładunku przez wózek w hali produkcyjnej 
 


Rys. 5. Widok pracującego szlifierza


Rys. 6. Widok przewożenia ładunku wewnątrz budynku 
 


Rys. 7. Widok jednego ze skrzyżowań w magazynie wirtualnym


Rys. 8. Widok bramy wyjazdowej z budynku przemysłowegoRys. 9. Przewóz ładunku do strefy załadunku na samochód ciężarowy


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP