Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zalecenia i informacje | Wprowadzenie | Dotychczasowy stan wiedzy | Ujemny wpływ zanurzeniowego środowiska wirtualnego | Wykaz objawów | Zalecenia dla użytkowników zanurzeniowego środowiska wirtualnego | Ankieta dotycząca stanu zdrowia | Piśmiennictwo


Wykaz najczęściej występujących objawów ujemnego wpływu  zanurzeniowego środowiska wirtualnego na człowieka

U osób eksponowanych na zanurzeniowe środowisko wirtualne w symulatorze CIOP-PIB, w badaniach wystąpiły następujące objawy i skutki  ujemnego wpływu ekspozycji na to środowisko:
 1. wzmożona potliwość,
 2. ból głowy,
 3. ból oczu,
 4. senność,
 5. znużenie,
 6. zmęczenie,
 7. suchość w ustach,
 8. niepokój,
 9. dezorientacja przestrzenna,
 10. zawroty głowy o charakterze oszołomienia,
 11. ucisk w górnej części jamy brzusznej
 12. nudności,
 13. wystąpienie bladości na policzku,
 14. wymioty.

Na podstawie porównania częstości występowania objawów i  stopni ich nasilenia można powiedzieć, że osoby ze skłonnością do choroby lokomocyjnej, potwierdzoną testem Coriolisa, mają wyraźnie większą wrażliwość na bodźce środowiska wirtualnego aniżeli osoby bez skłonności do choroby lokomocyjnej. Zwykle zarówno większa liczba osób jest dotknięta tymi objawami jak i stopnie nasilenia tych objawów są wyższe.  

Badania wykazały, że osoby ze skłonnością do choroby lokomocyjnej, są osobami zwiększonego ryzyka w przypadku ekspozycji na środowisko wirtualne generowane w symulatorze podnośnikowego wózka jezdniowego w CIOP-PIB.

Na podstawie doświadczenia WIML oraz danych z piśmiennictwa [1], można powiedzieć, że:
 1. czas wystąpienia i stopień nasilenia objawów/skutków ubocznych zależy, obok skłonności do choroby lokomocyjnej, również od innych cech osobniczych, np:
  1. występowanie migreny,
  2. występowanie patologii w układzie równowagi,
  3. przebycie niektórych chorób, np. choroba Menier’a, zapalenie neuronu przedsionkowego;
 2. na samopoczucie osoby eksponowanej na środowisko wirtualne bardzo niekorzystnie wpływają schorzenia lub niektóre stany występujące u osoby podczas ekspozycji na środowisko wirtualne, np.:
  1. podwyższona temperatura ciała,
  2. infekcja górnych dróg oddechowych,
  3. obniżona sprawność psychofizyczna,
  4. zwykłe zmęczenie w wyniku braku wypoczynku;
 3. na samopoczucie i zachowanie osoby eksponowanej na środowisko wirtualne bardzo niekorzystnie wpływają alkohol i narkotyki;
 4. niektóre objawy/skutki uboczne mogą występować od około 4 godzin do nawet 24 godzin po zakończeniu ekspozycji na środowisko wirtualne; należy to uwzględnić planując swój rozkład zajęć w dniach, w których przewidziana jest ekspozycja na środowisko wirtualne.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP