Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zalecenia ogólne | Zalecenia dotyczące warunków, w których mają być prowadzone zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla osoby prowadzącej zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla uczestnika zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym


Zalecenia ogólne


1. Należy opracować szczegółową informację przeznaczoną dla osób ubiegających się o uczestniczenie w zajęciach z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym  środowiskiem wirtualnym, w celu uświadomienia kandydatom możliwych objawów/skutków ubocznych ekspozycji oraz od czego zależy wystąpienie objawów/skutków ubocznych i stopni ich nasilenia, a także o ograniczeniach dotyczących kandydatów ze względu na ryzyko wynikające z jednej strony z określonych możliwości niektórych osób a z drugiej z możliwymi objawami/skutkami ubocznymi związanymi z ekspozycją na to środowisko; w informacji zaleca się wymienić możliwe objawy/skutki uboczne wyszczególnione np. w p. 12.4.5 oraz uzupełnić ją o tym, że:
 • czas wystąpienia i stopień nasilenia tych objawów/skutków ubocznych zależy od cech osobniczych, np:
  • od skłonności osobniczej do choroby lokomocyjnej, od występowania patologii w układzie równowagi, od tego czy osoba cierpi na migrenę, od przebycia niektórych chorób, np. choroba Menier’a, zapalenie neuronu przedsionkowego;

 • bardzo niekorzystnie na samopoczucie osoby eksponowanej na środowisko wirtualne i na powstanie zwiększonego ryzyka wypadkowego wpływają schorzenia lub niektóre stany występujące u osoby podczas ekspozycji na środowisko wirtualne, np.:
  • podwyższona temperatura ciała,
  • infekcja górnych dróg oddechowych,
  • obniżona sprawność psychofizyczna,
  • zwykłe zmęczenie w wyniku braku wypoczynku;

 • alkohol i narkotyki wpływają bardzo niekorzystnie na sprawność psychofizyczną i zachowanie osoby eksponowanej na środowisko wirtualne, powodując powstanie dużego ryzyka wypadkowego;

 • w ekspozycji na środowisko wirtualne, ze względu na możliwość wystąpienia dużego ryzyka wypadkowego, nie powinny uczestniczyć osoby z poważnymi schorzeniami, np.:
  • zaawansowana niewydolność krążeniowo-oddechowa,
  • zaawansowana choroba wieńcowa,
  • ciężkie zespoły pourazowe głowy,
  • obciążające schorzenia neurologiczne, np. padaczka;

 • niektóre objawy/skutki uboczne mogą występować od około 4 do nawet 24 godzin po zakończeniu ekspozycji na środowisko wirtualne;

 • ubiegający się o umożliwienie zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym  środowiskiem wirtualnym w dobrze pojętym własnym interesie, powinien poinformować osobę prowadzącą szkolenie o swoim stanie zdrowotnym poprzez wypełnienie np. załączonej ankiety (patrz p. 7), a w miarę potrzeby, udzielić pełniejszej informacji; umożliwi to prawidłowe określenie możliwości udziału w ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne oraz czasu trwania ekspozycji; informacje te powinny być wykorzystane tylko zgodnie z przeznaczeniem i nie powinny być udostępnione osobom nieupoważnionym.


2. Zaleca się, aby w przypadku symulatora szkoleniowego stosowanego do nauki zawodu (np. do zawodu kierowcy), kandydat do zajęć z zastosowaniem symulatora miał decyzję lekarską o dopuszczeniu do wykonywania zawodu, co znacznie upraszcza ocenę danych z formularza ankietowego dotyczącego stanu zdrowia kandydata.

3. Należy ustalić czas trwania ekspozycji na środowisko wirtualne w każdym dniu planowanej sesji zajęć; zaleca się przyjęcie czasów  jak na rysunku 10 – w przypadku osób bez skłonności do choroby lokomocyjnej lub na rysunku 11 - w przypadku osób ze skłonnością do choroby lokomocyjnej; w przypadku braku informacji o występowaniu lub braku skłonności do choroby symulatorowej zaleca się rozpoczęcie stosowania czasów według rysunku 10, przy czym można wprowadzić pewne zmiany po obserwacji zachowań osób eksponowanych; w przypadku osób ze skłonnością do choroby lokomocyjnej po czterech dniach zaleca się zrobienie w sesji zajęć 1-3 dniowej przerwy, ale nie dłuższej niż pięciodniowej, względnie skrócenie czasu ekspozycji w piątym dniu.


Rys. 10. Zalecany czas trwania ekspozycji na środowisko wirtualne w minutach (na osi pionowej) w każdym z pięciu dni (na osi poziomej) sesji
dla osób bez skłonności do choroby lokomocyjnej


Rys. 11. Zalecany czas trwania ekspozycji (w minutach – na osi pionowej)
na środowisko wirtualne w minutach w każdym z pięciu dni (na osi poziomej)sesji dla osób ze skłonnością do choroby lokomocyjnej


Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP