Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zalecenia ogólne | Zalecenia dotyczące warunków, w których mają być prowadzone zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla osoby prowadzącej zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla uczestnika zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym


Zalecenia dotyczące warunków, w których mają być prowadzone zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym

  1. Zaleca się, aby urządzenie z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym znajdowało się w oddzielnym, wolnym od wilgoci, hałasu i drgań pomieszczeniu;  zaleca się, aby w tym pomieszczeniu przebywała tylko osoba uczestnicząca w zajęciach i prowadzący zajęcie.

  2. Należy przewidzieć możliwość stosowania odpowiednich warunków fizycznych otoczenia, a w szczególności zapewniających komfort w zakresie temperatury i ruchu powietrza – jest to nadzwyczaj ważne w czasie stanu wzmożonej potliwości osoby eksponowanej na środowisko wirtualne. Poprawnym rozwiązaniem jest klimatyzacja w pomieszczeniu, umożliwiająca zapewnienie właściwych warunków zarówno osobom jak i pracującemu sprzętowi technicznemu.

  3. Należy przewidzieć w odpowiednim miejscu torby niezbędne w przypadku wymiotów osoby eksponowanej na środowisko wirtualne. Zaleca się też, aby w pobliżu były dostępne sanitariaty.

  4. Należy przewidzieć miejsce i odpowiednie meble, np. fotele, gdzie uczestnik/uczestnicy zajęć mogą odpocząć przed dalszą kontynuacją zajęć lub po zakończonej ekspozycji na środowisko wirtualne.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP