Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zalecenia ogólne | Zalecenia dotyczące warunków, w których mają być prowadzone zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla osoby prowadzącej zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla uczestnika zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym


Zalecenia dla uczestnika zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem  wirtualnym

Uczestnik zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym powinien:

  1. nie stosować używek (alkoholu, narkotyków) w  dniu poprzedzającym ekspozycję na zanurzeniowe środowisko wirtualne i w dniach uczestniczenia w ekspozycji;

  2. dobrze wyspać się w noc poprzedzającą każdą ekspozycję;

  3. spożywać lekkie posiłki w dniu ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne;

  4. nie pić płynów gazowanych w dniach ekspozycji;

  5. ubierać ubranie zapobiegające przegrzaniu w urządzeniu;

  6. każdego dnia po zakończeniu ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne nie prowadzić samochodu, motocykla, roweru lub podobnego sprzętu, ponieważ niektóre objawy/skutki uboczne mogą występować nawet do 24 godzin i prowadzenie pojazdu w takim stanie mogłoby być przyczyną dużego ryzyka wypadkowego zarówno dla osoby zainteresowanej jak i osób z otoczenia;

  7. każdego dnia po zakończeniu ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne nie wykonywać pracy wymagającej, do zachowania bezpieczeństwa, dobrej sprawności psychofizycznej, dobrej koncentracji i uwagi;

  8. w przypadku wystąpienia u uczestnika ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne objawów/skutków ubocznych o dużym stopniu nasilenia, powinien on poinformować o tym osobę prowadzącą zajęcia, oraz powiedzieć, czy jest w stanie dalej uczestniczyć w ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne, albo, w miarę potrzeby, poprosić o przerwanie ekspozycji na to środowisko;

  9. przestrzegać poleceń prowadzącego zajęcia.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP