Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Zalecenia ogólne | Zalecenia dotyczące warunków, w których mają być prowadzone zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla osoby prowadzącej zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym | Zalecenia dla uczestnika zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym


Zalecenia dla osoby prowadzącej zajęcia z zastosowaniem urządzenia
z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym

1. Prowadzący zajęcia z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym powinien przez cały czas ekspozycji na to środowisko być obecny przy urządzeniu i obserwować zachowanie osoby eksponowanej w celu rozpoznania, czy nie jest potrzebna jego pomoc np. w przypadku zatrzymania się aplikacji lub w innych przypadkach.

2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć z zastosowaniem urządzenia z zanurzeniowym środowiskiem wirtualnym prowadzący powinien udzielić szczegółowego instruktażu uczestnikowi zajęć:

 1. o możliwych objawach/skutkach ubocznych wynikających z ekspozycji na środowisko wirtualne oraz o tym, od czego wystąpienie możliwych skutków i objawów oraz ich stopni nasilenia zależy;

 2. o zapewniającym bezpieczeństwo sposobie obsługi urządzenia, łącznie z zajmowaniem miejsca w fotelu dla operatora i schodzeniem z urządzenia; instruktaż w tej części powinien obejmować również omówienie działania urządzenia, wszystkich jego elementów sterowniczych, pokaz obsługi  urządzenia przez prowadzącego oraz obsługę urządzenia przez uczestnika zajęć pod nadzorem osoby prowadzącej;

 3. o sposobie zmniejszenia zmęczenia podczas ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne poprzez nauczenie uczestnika ekspozycji  takiego zakładania infohełmu na głowę, aby nie powodować niepotrzebnych obciążeń szyi i mięsni karku w czasie ekspozycji na środowisko – decyduje o tym rozkład masy infohełmu względem szyi i głowy oraz to, aby przewody były luźne;

 4. o sposobie zmniejszenia obciążenia wzroku uczestnika podczas ekspozycji na zanurzeniowe środowisko wirtualne poprzez prawidłowe stosowanie regulacji położenia monitorów w infohełmie, jeśli infohełm jest wyposażony w taką regulację; w przypadku infohełmu bez takiej regulacji, osoby stosujące okulary mogą cierpieć z powodu dużego obciążenia wzroku i odczuwać znaczny ból oczu, oraz nie będą w stanie dobrze widzieć i dlatego nie powinny obsługiwać urządzenia wogóle;

 5. instruktaż dotyczący infohełmu powinien obejmować także informację, że w przypadku stosowania infohełmu występuje czas adaptacji osoby do środowiska wirtualnego z infohełmu – w zależności od stopnia prostoty lub rozbudowy środowiska wirtualnego czas ten wynosi od około 45 sekund do około półtorej minuty – w tym czasie następuje dostosowanie się układu percepcji osoby eksponowanej do nowego środowiska;

 6. o zaleceniach dotyczących postępowania w sytuacji wystąpienia objawów o znacznym stopniu nasilenia, w celu zachowania bezpieczeństwa;

 7. w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia dużych stopni nasilenia objawów ujemnego oddziaływania środowiska na osobę eksponowaną, prowadzący powinien na początku ekspozycji informować a później przypominać osobom eksponowanym o konieczności unikania zbędnych ruchów głowy jak i przyśpieszeń w ruchu zarówno prostoliniowym jak i krzywoliniowym;

 8. prowadzący zajęcia powinien obserwować czy u osoby eksponowanej nie występują objawy ujemnego oddziaływania środowiska wirtualnego na osobę eksponowaną, a w szczególności: wzmożona potliwość, narzekanie osoby eksponowanej na przebieg ekspozycji, czy nie występuje blednięcie skóry na twarzy, czy nie występuje „podejrzany” bezruch osoby eksponowanej, któremu za chwilę mogą towarzyszyć  wymioty; nawet w przypadku braku wypowiedzi osoby eksponowanej prowadzący powinien co jakiś czas pytać o samopoczucie osobę eksponowaną na środowisko wirtualne;

 9. każdego dnia po zakończeniu ekspozycji osoby na środowisko wirtualne prowadzący zajęcia powinien określić samopoczucie tej osoby w rozmowie z nią; w miarę wątpliwości powinien uzupełnić informacje tej osoby prosząc ją o np. o zachowania równowagi stojąc na jednej nodze, przechodząc po linii prostej czy dotykając nosa końcem palca przy zamkniętych oczach;

 10. po zakończeniu ekspozycji, w miarę potrzeby, prowadzący powinien poprosić osobę eksponowaną o pozostanie przez określony czas w przeznaczonym do tego celu fotelu w celu zrelaksowania się w stopniu wystarczającym do opuszczenia miejsca zajęć w dobrej kondycji psycho-fizycznej; powinien także poprosić osobę eksponowaną o późniejsze poinformowanie telefoniczne prowadzącego zajęcia o samopoczuciu już po przybyciu do miejsca docelowego;

 11. prowadzący, w miarę potrzeby, może, w przypadku osoby mającej wyjątkowo przykre objawy o bardzo dużym stopniu nasilenia, zastosować przerwę w zajęciach z zastosowaniem urządzenia ze środowiskiem wirtualnym; przerwa ta nie powinna być dłuższa niż 5 dni;

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP