Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version

CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Statystyka wypadków 2008 | Statystyka wypadków 2007 | Statystyka wypadków 2006 | Statystyka wypadków 2005 | Statystyka wypadków 2004 | Statystyka wypadków 2003


Statystyka wypadków 2008


Żródło: Opracowanie CIOP-PIB wg  danych GUS ("Wypadki przy pracy w 2008 r.", Główny Urząd Statystyczny, Departament Pracy i Warunków Życia, 2009)

Wykresy wybranych zestawień statystycznych wypadków pracy (wg. danych GUS)  do roku 2008.
Rys. 1. Poszkodowani w wypadkach przy pracy (ogółem) w latach 1985 - 2008
Tab. 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w latach 2004-2008 z wyszczególnieniem wypadków ciężkich i śmiertelnych
Rys. 2. Liczba wypadków przy pracy śmiertelnych w latach 1985 - 2008
Rys. 3. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ciężkich w latach 1985 - 2008
Rys. 4. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w roku 2008 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
Rys. 5. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy - wskaźnik na 1000 pracujących w roku 2008 wg Polskiej Klasyfikacji Działalności
Rys. 6. Przyczyny wypadków przy pracy w roku 2008
Rys. 7. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w 2008 roku wg stażu pracy

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93