Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Maszyny | Porażenie prądem elektrycznym | Narzędzia ręczne | Hałas | Czynniki uciążliwe | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Mikroklimat | Pożar i wybuch

Mikroklimat

Problem: Zagrożenia związane z występowaniem niskiej lub wysokiej temperatury na stanowisku pracy


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy? Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.

Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)? Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające niekorzystne warunki mikroklimatu? Ograniczanie prac na zewnątrz budynku.

Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu.

Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Czy jest stosowana odzież ochronna? Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP