Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Maszyny | Porażenie prądem elektrycznym | Narzędzia ręczne | Hałas | Czynniki uciążliwe | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Mikroklimat | Pożar i wybuch

Hałas

Problem: Narażenie na hałas emitowany przez:


  • maszyny do obróbki plastycznej metali,

  • narzędzia ręczne (używanie młotków, przecinaków, pilników, wyoblaków),

  • czynności związane z transportem materiałów i ich składowaniem, itp..


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy występują przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN) hałasu na stanowiskach pracy? Okresowe dokonywanie pomiarów hałasu.

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające hałas? Eliminowanie hałaśliwych metod pracy.

Stosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych maszyn.

Ekranowanie stanowisk pracy (ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne).

Ograniczenie czasu pracy operatora.

Oznakowanie stref zagrożonych hałasem.

Czy są stosowane właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej słuchu.

Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie? Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP