Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Maszyny | Porażenie prądem elektrycznym | Narzędzia ręczne | Hałas | Czynniki uciążliwe | Zagrożenia czynnikami chemicznymi | Mikroklimat | Pożar i wybuch

Narzędzia ręczne

Problem: Zagrożenia urazami z powodowane użytkowaniem narzędzi ręcznych, takich jak:


  • młotki,

  • przecinaki,

  • pilniki,

  • uchwyty, imadła,

  • wyoblaki,

  • i inne narzędzia i przedmioty stosowane w obróbce plastycznej,


Pytania / obserwacje
Dzialania poprawiajace stan bhp

Czy narzędzia ręczne są właściwie dobrane do wykonywanych zadań? Stosowanie właściwie dobranych narzędzi ręcznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Prawidłowe zamocowanie (osadzenie) narzędzia na rękojeści.

Prawidłowe wymiary (wielkość) używanego narzędzia (długość, kąt ostrza, wymiar klucza dostosowany do nakrętki).

Czy narzędzia ręczne są w stanie pełnej sprawności, kompletne? Utrzymywanie ręcznych narzędzi w pełnej sprawności i kompletności oraz sprawdzenie przed użyciem.

Czy narzędzia ręczne w czasie przerw w pracy są właściwie zabezpieczone przed dostępem do nich osób nieupoważnionych? Składowanie narzędzi ręcznych w wyznaczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich spadanie.

Czy narzędzia ręczne z własnym napędem są kompletne i w stanie pełnej sprawności? Wyposażenie zakładu w ręczne narzędzia z własnym napędem oznaczone znakiem bezpieczeństwa, posiadające ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania i instrukcję obsługi lub DTR w języku polskim.

Czy pracownicy stosują odpowiednie środki ochrony indywidualnej (dłoni, przedramienia, tułowia i części udowej kończyn dolnych)? Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat uprawniający do takiego oznaczania.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP