Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Indeks autorów - P

Panuszka Ryszard

Pasturczyk Elżbieta
 • Zagrożenia hałasem ultradźwiękowym, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 12 (103), str. 6 - 7, grudzień 1979

Pawłowska Zofia

Pilich Wojciech
 • Wibroizolator, Patent Polski nr 172202, kl. F16F, 7/116, E02F, 9/16, opis Atest - ochrona pracy, 5(624), str. 54, Wydawnictwo Sigma-NOT, 1999 (współautor)

Piontek Jerzy
 • Subiektywne oceny uciążliwości i intensywności czynnika, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 7-8 (110-111), str. 19 - 22, lipiec-sierpień 1980

Pleban Dariusz
 • Wymagania dyrektywy 98/37/EC i zharmonizowanych norm dotyczących hałasu maszyn, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 1 (342), str. 2 - 8, styczeń 2000 (współautor
 • Hałas maszyn - znormalizowane metody wyznaczania poziomu mocy akustycznej (2), Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (343), str. 12 - 17, marzec 2000 (współautor)

Pościk Adam

Pośniak Małgorzata

Pusłowski Zbigniew

Puto Dariusz

Puzyna Czesław
 • Zwalczanie hałasu i wibracji, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 8 (39), str. 1 - 3, sierpień 1974
 • Badania laboratoryjne nad zmniejszeniem hałasu, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 3 (70), str. 4 - 6, marzec 1977   (współautor)
 • Metody pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 5 (72), str. 36 - 38, maj 1977
 • Zagrożenie hałasem i wibracjami w przemyśle, Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka, nr 9 (112), str. 27 - 35, wrzesień 1980
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle - zagadnienia wybrane
 • Ochrona środowiska pracy przed hałasem

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP