Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. |

Spis Treści - P


Czesław Puzyna

ZWALCZANIE HAŁASU W PRZEMYŚLE - Zagadnienia wybrane
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1974


1. Podstawowe pojęcia i zależności
2. Analiza zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy
3. Wyciszanie hałasu - zasady ogólne
4. Wyciszanie źródeł dźwięku - zasady szczegółowe
5. Wyciszanie otoczenia źródeł dźwięku
6. Zagospodarowanie pomieszczeń przemysłowych
7. Aspekty ekonomiczne związane ze zwalczaniem hałasu


Czesław Puzyna

OCHRONA ŚRODOWISKA PRACY PRZED HAŁASEM - tom I, II
Wydanie trzecie uzupełnione i poprawione
Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,
Warszawa 1981


Tom I
1. Pojęcia podstawowe
2. Oddziaływanie drgań akustycznych na człowieka
3. Metody pomiarów
4. Ochrona przeciwdźwiękowa środowiska
5. Stosowanie materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych i
   dźwiękoizolacyjnych
6. Konstrukcje przeciwhałasowe
7. Ochrony indywidualne
8. Ustawy, normy, zalecenia międzynarodowe
9. Zestawienie stosowanych jednostek miar wielkości akustycznych
10. Literatura

Tom II
1. Podstawowe pojęcia i zależności
2. Analiza zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy
3. Wyciszanie źródeł hałasu - zasady ogólne
4. Wyciszanie źródeł dźwięku - zasady szczegółowe
5. Wyciszanie hałasu w otoczeniu jego źródła
6. Wpływ zagospodarowania pomieszczeń przemysłowych na poziom hałasu
7. Aspekty ekonomiczne związane z ochroną środowiska pracy przed hałasem
8. Literatura

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP