Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Hełmy ochronne | Sprzęt ochrony oczu i twarzy | Rękawice ochronne | Obuwie ochronne | Odzież ochronna

Praca w atmosferze zagrożonej wybuchem

   Przy wykonywaniu prac związanych z: dystrybucją paliw, manipulowaniu środkami wybuchowymi, w acetylowniach, w przemyśle chemicznym, w lakierniach oraz w górnictwie itp., występują zagrożenia związane z możliwością wybuchu. Ładunki elektrostatyczne gromadzą się na człowieku i odzieży na skutek adsorpcji jonów z powietrza, w wyniku tarcia jednych warstw odzieży o inne czy też tarcia spodów obuwia o podłoże. Tworzące się różnice potencjałów mogą powodować przeskok iskry, co jest szczególnie niebezpieczne w atmosferze gazów i par łatwopalnych środków. Rozładowania energii w obecności par, gazów, cieczy, pyłów (np. pyłu węglowego oraz metanu w kopalniach) mogą być przyczyną wybuchu i pożaru. W takich warunkach należy zachować szczególną ostrożność, m.in. przez stosowanie środków ochrony indywidualnej wykonanych z materiałów antyelektrostatycznych.

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem

   Środki ochrony indywidualnej mogą być wykonywane z różnych materiałów o różnej oporności elektrycznej. Mogą one gromadzić ładunki elektryczności statycznej. Rozładowanie tej energii może być przyczyną wybuchu i pożaru.
Sprzęt ochrony układu oddechowego przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem  w górnictwie powinien uzyskać oprócz certyfikatu uprawniającego do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa) pozytywną opinię o przydatności do stosowania w górnictwie, wydaną przez Komisję ds. Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych, powołaną przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. W grupie środków ochrony indywidualnej przeznaczonego do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem można wyróżnić m.in:

UWAGA: Własności antyelektrostatyczne środków ochrony indywidualnej stanowią z reguły ich dodatkową cechę ochronną.

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP