Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Szacowanie ryzyka | Sprzęt ochrony oczu i twarzy

Sprzęt ochrony oczu i twarzy chroniący przed promieniowaniem nadfioletowym

Do ochrony pracowników przed promieniowaniem nadfioletowym o nadmiernym natężeniu stosowany jest sprzęt ochrony oczu i twarzy.

Ze względu na konstrukcje sprzęt ten można podzielić na:
  • okulary;
  • gogle;
  • osłony twarzy.

Okulary oraz gogle przeznaczone są do ochrony oczu. W przypadku, gdy natężenie napromienienia przekracza wartości dopuszczalne dla skóry powinny być stosowane osłony twarzy, wyposażone w odpowiednie filtry optyczne.

Dobór sprzętu ochrony oczu i twarzy dokonywany jest w zależności od intensywności promieniowania. Dla źródeł promieniowania o dużej intensywności emitujących nadfiolet UVC i UVB wskazane jest stosowanie osłon twarzy za względu na możliwość szkodliwego oddziaływania nadfioletu oprócz oczu również na skórę twarzy. Przemysłowe źródła nadfioletu oprócz promieniowania nadfioletowego emitują również intensywne promieniowanie widzialne, wywołujące olśnienie świetlne. Z tego względu podczas doboru filtrów należy również uwzględnić natężenie promieniowania widzialnego. W tabeli 1 zostały podane typowe źródła promieniowania nadfioletowego oraz odpowiadające im oznaczenia filtrów.

Tabela 1. Oznaczenia oraz typowe zastosowania filtrów chroniących przed nadfioletem [1]

Oznaczenie

Typowe zastosowania

Typowe źródła

3-1,2
3-1,4
3-1,7

Do użytku w obecności źródeł, które emitują głównie promieniowanie nadfioletowe o długościach fal mniejszych niż 313 nm i kiedy olśnienie nie jest istotnym czynnikiem. Pokrywa się ono z pasmem UVC i z większością pasm UVB

Lampy rtęciowe niskoprężne, takie jak lampy bakteriobójcze 

3-2,0
3-2,5

Do użytku w obecności źródeł, które emitują intensywne promieniowanie zarówno w
zakresie UV, jak i światła widzialnego, i przez to wymagane jest osłabienie promieniowania widzialnego

Lampy rtęciowe średnioprężne, takie jak lampy fotochemiczne

3-3
3-4

Lampy rtęciowe wysokoprężne i lampy halogenowe, takie jak lampy słoneczne używane w solariach

3-5

 

Wysoko- i bardzo wysokoprężne lampy halogenowe i lampy ksenonowe, takie jak lampy słoneczne, lampy solaryjne, układy lamp impulsowych


Literatura
1. PN-EN 170

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP