Logo CIOP CIOPMapa serwisu English version
CIOPWsteczPoziom wyżejCIOP
.. | Informacje ogólne | Szacowanie ryzyka | Sprzęt ochrony oczu i twarzy

Wskazówki dotyczące szacowanie ryzyka związanego z narażeniem na promieniowanie nadfioletowe w skali trójstopniowej

W tabeli podano wytyczne do oszacowanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na promieniowanie nadfioletowe, na podstawie wartości charakteryzujących narażenie.
Jeżeli napromienienie występujące na stanowisku pracy przekracza wartości dopuszczalne dla skóry lub oczu należy przyjąć, że ryzyko jest duże. W takim przypadku należy podjąć natychmiastowe działania w celu zmniejszenia ryzyka, np. przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej.
Jeżeli napromienienie jest mniejsze od wartości dopuszczalnej, ale większe lub równe 0,8xNDN, to należy przyjąć, że ryzyko jest średnie. W tym przypadku zalecane jest zaplanowanie oraz podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ryzyka. Jednym ze sposobów umożliwiających zmniejszenie ryzyka jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej lub jeżeli są stosowane, weryfikacja ich skuteczności.
Jeżeli napromienienie jest mniejsze niż 0,8xNDN to należy przyjąć, że ryzyko jest małe. W tym przypadku stosowanie środków ochrony indywidualnej nie jest wskazane, ze względu na znaczne zmniejszenie komfortu pracy.

Wskazówki do oszacowania ryzyka wywołanego ekspozycją na promieniowanie nadfioletowe, w skali trójstopniowej na podstawie wartości natężenia napromienienia na stanowisku pracy

Natężenie napromienienia na stanowisku pracy P [J/m2]
dla skóry (erytemalne)
Natężenie napromienienia na stanowisku pracy P [J/m2]
dla oczu (koniunktywalne)
Oszacowanie ryzyka zawodowego
N > 30 J/m2 N > 30 J/m2 (w przypadku ekspozycji powtarzającej się w kolejnych dniach)

N > 30 J/m2 (w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach)

duże

30 J/m2 >= N > 24 J/m2 18 J/m2 >= N > 14 J/m2 (w przypadku ekspozycji powtarzającej się w kolejnych dniach)

30 J/m2 >= N > 24 J/m2 (w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach)

średnie

N <= 24 J/m2 N <= 14 J/m2 (w przypadku ekspozycji powtarzającej się w kolejnych dniach)

N <= 24 J/m2 (w przypadku ekspozycji nie powtarzającej się w kolejnych dniach)

małe

Na górę strony

Siedziba instytutu
Strona głównaIndeks słówStrona BIPCIOP
Linia

Copyright © Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Wszelkie prawa do udostępnianych materiałów informacyjnych są zastrzeżone.
Kopiowanie w celu rozpowszechniania fragmentów lub całości materiałów jest zabronione. Udostępnione materiały można kopiować zarówno we fragmentach,
jak i w całości wyłącznie na użytek własny.

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. (+48 22) 623 36 98, fax (+48 22) 623 36 93